Elementene

En dypere forståelse av elementene i astrologi

Tegnene og husene er ordnet etter element.

Elementene spiller hver sin unike rolle for balansen i dyrekretsen. Fordi denne balansen er innvevd gjennom husene og tegnene, så er en grundig forståelse av elementene viktig, for å virkelig forstå essensen av hvert tegn og hus. Dyrekretsen er faktisk organisert i henhold til element. Så, for å forstå hvorfor for eksempel Ildtegn er direkte og utålmodige, så er det viktig å vite at de alltid er startelementet i hver gruppe av tegn og hus, noe som skaper en gnist av inspirasjon i hvert av de tre settene. De tre settene er personlige tegn, relasjons tegn og universelle tegn, som passer til personlige hus, relasjonshus og universelle hus. Alle er organisert etter element.
Det er en gradvis død som oppstår når vi går gjennom dyrekretsen. Dyrekretsen representerer historien om en komplett livssyklus fra fødsel til død, som begynner med fødselen i Væren og det første huset og til slutt ender i Fiskene og det tolvte huset. Ved å forstå elementene så åpenbares denne syklusen og det gir oss en større forståelse av hvert elements bidrag til universet.
ILD Hus & Tegn – 1. plass i hvert sett – Fødsel & Inspirasjon
JORD Hus & Tegn – 2. plass i hvert sett – Død & Struktur
LUFT Hus & Tegn – 3. plass i hvert sett – Fødsel & Analyse
VANN Hus & Tegn – 4. plass i hvert sett – Død & Følelse

Ildelementet

Alltid først i hver gruppe, ild aktiviserer og uttrykker.

ILD REPRESENTERER EN FØDSEL – Fordi ild er først, er jobben å skyve fremover ved å starte og å inspirere.

Som det første elementet i hver gruppe av dyrekretsen, er Ildens oppgave i universet å starte og å inspirere. Ild representerer den rene kraften av inspirasjon og uttrykk – og ingenting annet. Den har ingen målbevisst følelse eller nyttefunksjon, da disse tingene ikke representerer formålet med Ild. Hos Ild er det bare energi til å sette i gang ting. Ild tenker ikke, den handler. Ild føler ikke, den reagerer, og Ild vurderer ikke det langsiktige. Ild lever i øyeblikket, og uttrykker fullt ut alt som utgjør det øyeblikket. Den holder aldri igjen. Det klarer den ikke. Ildens energi kan ikke holdes tilbake. Den må uttrykkes fullt og helt ut, ellers vil den brenne og ødelegge.
Les mer ⋙

Jordelementet  

Alltid det andre i hver gruppe, Jorden gjør Ildens inspirasjon om til fysisk form.  

JORD REPRESENTERER EN DØD – Fordi jord kommer etter Ild, er Jordens hensikt å redusere Ildens energi og strukturere den inn til noe ekte.

Som det andre elementet i hver gruppe av dyrekretsen, er Jordens oppgave i universet å gjøre Ildens inspirasjonsgnist om til fysisk form. Den finner reelle måter å gjøre ideer om til håndgripelige ting. Jorden tar seg av planleggingen, finner ressursene, påpeker mulige fallgruver og tar seg tid til å gjøre arbeidet som gjør noe ekte ut av det Ilden starter. Tålmodighet og realisme er Jordens bidrag til universets balanse. Jorden er ikke initiativtaker. Den inspirerer ikke. Energinivået er lavt, men stabilt. Jorden handler om det langsiktige. Å vite hvordan man holder seg til en plan, og gjennomfører den til man får virkelige resultater, som genererer ekte fysiske belønninger slik som et produkt eller penger, er Jordens styrke.
Les mer ⋙

Luftementet

Alltid det tredje i hver gruppe, Luft analyserer og bedømmer hva Jorden formet og produserte.

LUFT REPRESENTERER EN FØDSEL – Fordi Luft kommer etter Jord, er luftens formål å skyve fremover ved å gi en ny gjennomtenkt analyse av hva Jorden har strukturert og formet.

Som det tredje elementet i hver gruppe av dyrekretsen, er Luftens oppgave i universet å analysere hva Ild inspirerte til og som Jord formet til virkelighet. Luft ønsker å vite hvordan energien i Ild og Jord påvirker universet. Dette er grunnen til at Luft er en fødsel. Det er et nytt syn på tingene, men det er en sekundær fødsel. Det er sekundært og supplerende til Ildens fødsel ved at den ikke inspirerer til noe nytt. Den tar heller en ny titt på hva som allerede er inspirert. På denne måten, så dømmer Luft, og fordi den dømmer, prøver den å forbli objektiv og separert. Luft stiller spørsmål og spiller djevelens advokat slik at alle vinkler undersøkes. Den ser på hva som er laget i ferdig form og bedømmer dens verdi og innvirkning. Luft plukker ting fra hverandre for å forstå det. Deretter dømmer den det og hvilken innvirkning det har på hver enkelt person og verden generelt.
Les mer ⋙

vannelementet

Alltid det fjerde i hver gruppe, Vann erfarer og føler hva Ild inspirerte, Jord strukturerte og Luft analyserte.

VANN REPRESENTERER EN DØD – Fordi Vann kommer etter Luft, er Vannets formål å slutte å intellektualisere, slik at vi ganske enkelt kan oppleve med en rå følelse.

Som det fjerde elementet i hver gruppe, er Vann det eneste elementet som følelsesmessig, føler det som ble inspirert av Ild, bygget av Jord og analysert av Luft. Vann starter ikke noe nytt med inspirasjon, det strukturerer ikke og det stiller ikke spørsmål eller vekker nye ideer. Det ganske enkelt fullfører det siste trinnet ved å oppleve det uten å endre eller dømme noe. Vann har ekte dybde som kommer fra å dykke inn i, og faktisk oppleve ved å føle de tingene de andre elementene finner opp, manipulerer eller analyserer. Vann erfarer uten å bruke ord eller ideer eller de fysiske sansene. Som det siste elementet i sekvensen, så finnes det ingenting som er dypere enn dette. Så erfaringen med Vann er en slutt. Dens evne til fullstendig å fordype seg og føle, representerer det ultimate i å oppleve. Derfor representerer det, det siste trinnet i syklusen av dyrekretsen før vi neste gang møter Ild igjen. I å være det siste trinnet, så er dens død en transformasjon og forberedelse til ny fødsel i Ild.
Les mer ⋙

Ikke se på meg som om jeg er gal!
Rekkefølgen på elementene i dyrekretsen bestemmer hvilke elementer som er minst like og derfor forstår hverandre minst. Fordi Jord kommer etter Ild og fordi Vann kommer etter Luft, varierer hvert av disse parene sterkt.  Det er meningen at de skal motvirke hverandre for å kunne gå over til nye områder, og fortsette utviklingen videre rundt dyrekretsen. Til syvende og sist bestemmer dette også hvilke tegn i dyrekretsen som er mest ulike.
Ild og Jord er veldig forskjellige.
Begeistringen og entusiasmen som Ilden uttrykker er en sterk kontrast til den praktiske og realistiske Jordens natur. Disse to elementene er motsetninger og Jorden er faktisk ment å dempe Ild og bringe Ildens urealistiske natur inn i fysisk form. Begge energier er nødvendige i universets balanse, og det er deres ulikheter som får dem til å jobbe sammen for å holde verden i gang.  Når det gjelder mennesker, vil du legge merke til at Jord-tegn folk skiller seg mest fra Ild-tegn folk.
Luft og Vann er veldig forskjellige.
Den frittliggende, analytiske Luftens natur er helt forskjellig fra den dypt følelsesmessige opplevelsen av Vann. De er motsetninger i sine vurderinger og erfaringer, men de er begge nødvendige i universets balanse. Vann må avslutte Luftens diskusjoner og analyser, til fordel for følelsesmessig erfaring, for å holde syklusen av dyrekretsen i gang. Hos mennesker er det åpenbart at Vann-tegn folk skiller seg mest fra Luft-tegn folk.
HJEM