Husene

husene

I.
hus
II.
hus
III.
hus
IV.
hus
V.
hus
VI.
hus
VII.
hus
VIII
hus
IX.
hus
X.
hus
XI.
hus
XII.
hus

Hus i astrologi

Husene i diagrammet representerer områder for aktiviteter, ferdigheter eller temaer. Hvor aktiv du er, følelsene dine mot hvert hus eller områder for aktiviteter, avhenger av hvordan planetene og tegnene er plassert i diagrammet ditt. En planet eller et tegn kan få et hus til å føles ubehagelig. Et annet tegn eller en planet kan få et hus til å føles varmt og koselig. Husene har ingen innflytelse i seg selv, de er steder. Hvert hus representerer et bestemt område av livet fra ego utvikling, til familie og karriere. De første fire husene, er de personlige husene. Femte til og med åttende hus omhandler relasjoner, og det niende til og med tolvte hus er de universelle husene.

Planeter i husene viser hva som er viktig for deg og hvordan du bruker tiden din.

Ethvert hus som bare inneholder én planet

Hvis planeten er Solen, Månen eller herskeren av Ascendanten (Stigende tegn), er dette et mektig hus for deg.
⩤ Sol, Måne & Stigende tegn ⩥
Det blir en sannere representasjon av en planet når den er alene i et hus, kontra når den er sammen med og ofte kombinert med andre planeter i samme hus. Planetens kraft føles sterkere fordi den ikke konkurrerer med noen andre planeter for innflytelse, eller blir endret av andre planeter i huset. Les planet beskrivelsene for hver av disse planetene, og deretter les husets beskrivelse for å forstå effektene.

Huset hvor månen din er plassert

Dette huset representerer din koselige, komfort sone.

Her trenger du ikke å vokse og utvikle deg, og du føler deg ikke nødvendigvis mer levende her. Du føler deg hjemme her, du er allerede en mester i ferdighetene som representerer dette huset. Du trekker deg tilbake til aktivitetene i dette huset når du trenger komfort. I ulike deler av livet ditt, vil dette være huset der du tilbringer mesteparten av tiden din. Når du trenger en pause fra huset som inneholder Solen din, fordi du er utbrent eller sliten, vil du trekke deg tilbake til Månens hus. Månens hus er en konstant i diagrammet ditt. Det er et sted for komfort, og å vie en god del tid til aktivitetene i dette huset vil gi deg en følelse av fullstendighet og fred.

Ethvert hus som inneholder tre eller flere planeter

Dette huset spiller en viktig rolle i livet ditt.

Planeter som finnes sammen i samme hus skaper en kombinasjon av deres effekter. Hver planet blir enten moderert eller vekket av de andre planetene i samme hus når de er kombinert. Hvis de ikke er kombinert, vil de hver for seg farge huset, men vil beholde sin unikhet i stedet for å bli endret av en kombinert planet. Et hus med tre planeter vil spille en stor rolle i livet ditt. Hvis en av de tre planetene er Solen eller Månen, vil huset ha stor innflytelse, og mesteparten av din tid, interesse og innsats vil være fokusert på dette huset.

Ethvert hus som ikke inneholder noen planeter

Gjennom relasjoner kan vi fylle våre tomme, svake eller vanskelige hus ved å la en annen persons styrke hjelpe oss.

Et tomt hus vil fortsatt ha mening basert på tegnet som er plassert der, og hvordan de andre planetene trekker på huset. Også det som mangler i et hus kan fullføres gjennom et forhold med en annen person. Et tomt hus som inneholder tegnet Tyren, for eksempel, kan gi en attraksjon til personer med en tung innflytelse av Tyren i deres diagram. Den andre personens Tyr vil fylle huset for oss.

Huset hvor solen din er plassert

Dette huset representerer det området av livet ditt hvor du vil føle deg energisk.

Når du er engasjert i aktivitetene til huset som inneholder Solen din, vil du skinne, som solen!  Du vil føle deg styrket og mer levende. Dette er et hus hvor du hele tiden føler at du trenger å vokse, utvikle og mestre en ferdighet. Dette er en følelse av lengsel. Du blir stadig trukket til dette huset fordi du trenger å utvikle ferdighetene eller oppgavene i dette huset. En følelse av tilfredshet og glede oppnås ved å engasjere seg i aktivitetene i huset der solen er plassert.

Halvkulene i Astrologi

Nordlige & Sydlige Hus..

Offentlig versus Privat: Det fjerde huset til Krepsen er det mest private huset og det tiende huset til Steinbukken er det mest offentlige.

Hus en til seks er de Nordlige husene, husene på nedre halvdel av diagrammet (den nordlige halvkule). De er indre hus og representerer din private verden, i stedet for din offentlige verden. De sydlige husene er hus syv til tolv (den sørlige halvkule). Det er en gradvis endring fra den private, nordlige halvkule til den offentlige, sørlige halvkule og omvendt. Det er ingen hard rett strek på kartet. Det er en gradvis bevegelse. Femte og sjette hus er relasjons hus, men fortsatt private hus. De begynner å bevege seg mot den offentlige halvdelen av diagrammet ved at de involverer andre mennesker, men de er fortsatt private ved at de involverer de private aspektene ved relasjoner. Det tiende huset til Steinbukken er der vi er mest offentlige og i det fjerde huset er der vi er mest private. Det tiende huset handler om karriere og din status og suksess i den ytre, offentlige verden. Det fjerde huset handler om ditt hjem og familie, ditt privatliv.
Østlige & Vestlige Hus…

Selv versus andre: Det første huset til Væren er det mest selvorienterte huset, og det syvende huset til Vekten er mest orientert mot andre.


Starter med det første huset av Væren og går hele veien rundt til det tolvte huset av Fiskene, en endring i fokus fra seg selv til andre starter med Væren og slutter med Fiskene. Hele venstre side av diagrammet (østlige halvkule) er mer selvorientert med selve symbolet i det første huset.

Hele høyre side (vestlige halvkule) er orientert mot andre med selve symbolet i det syvende huset. Igjen er dette en gradvis bevegelse rundt diagrammet. Det ellevte huset av Vannmannen og det tolvte huset av Fiskene er universale hus, men er på selvsiden av diagrammet. I det ellevte hus ønsker vi å dele av oss selv, våre talenter og gaver med verden. Det tolvte huset, handler om å undersøke hvordan du, «deg selv» forholder seg til verden.
HJEM