Planenter i 3. hus

Planeter I det tredje hus

Det tredje huset representerer en konstant søken etter kunnskap og opplevelsen av nærmiljøet. Intellekt, kommunikasjonsevner og læringsstil blir beskrevet av tegn og planeter i det tredje huset, samt ønsket om å spre kunnskapen man har fått. Å gå fra emne til emne og person til person for å få ny kunnskap eller sladder er fascinerende for en typisk tredje hus person, i tillegg til å snakke om hva man har lært. Selv pratestilen og ønske eller motvilje mot å snakke hører hjemme i tredje hus. Om informasjon raskt skumleses eller leses sakte og nøye bestemmes av planeter og tegn i det tredje huset. En persons selvtillit angående deres evne til å lære er også beskrevet av planeter og tegn i det tredje huset. Enhver form for samspill med mennesker i det nærmeste samfunnet, og reiser rundt i lokalsamfunnet bestemmes av det tredje huset, siden disse aktivitetene gjelder kommunikasjon og generelt innebærer utveksling av informasjon. Atmosfæren og følelsene rundt tidlig skolegang er også beskrevet av det tredje huset, da det er her folk begynner sin søken etter informasjon og lærer å sosialisere og navigere i sitt nærmiljø.

Det tredje huset representerer vår tidlige utdannelse, læring gjennom hele livet, enhver form for kommunikasjon og samhandling med vårt nærmiljø.

Solen I tredje hus


Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er solen.png
Med en sol i tredje hus er man drevet til å lære, utforske, og nyte sitt nærmiljø. En person med Solen i tredje hus liker å være på farten og kjeder seg lett. De kan ha en tendens til å være enten mer intellektuelle eller mer sosiale. For de mer sosiale typer, så er det som skjer med venner og familie er viktig for dem, og de ønsker å holde nær kontakt med disse menneskene, spesielt sin familie. Informasjon får de vanligvis fra nyhetene, og selv om de finner nyheter interessante og vil sjekke det daglig, går de ikke dypt inn i problemer. For de mer intellektuelle typene er det et uendelig ønske om å tilegne seg kunnskap. De liker å ta ulike biter av kunnskap og sette dem sammen som gåter som trenger å løses. En interesse for alle typer kjøretøy, for eksempel sykler, biler eller skateboards, er vanlig fra ung alder. Uansett om man er sosial eller intellektuell, så er tidlig skolegang er et sentralt tema uavhengig av om erfaringen er positiv eller negativ.

Månen i tredje hus


Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er maanen.png
I likhet med en som har Solen i tredje hus, så er en med Månen i tredje hus også ekstremt interessert i sitt nærmiljø. Å bedømme tid, avstand og veibeskrivelse er ferdigheter som kommer naturlig til en med Månen i tredje hus, noe som gjør dem ekstremt flinke til å navigere sitt nærmiljø. Enhver form for kjøretøy er viktig for en med Månen i tredje hus, fordi det gir dem frihet til å komme seg rundt sitt miljø for å besøke mennesker og steder. En med Månen i tredje hus er komfortabel med læring, og finner det betryggende. I likhet med de med Solen i tredje hus så er tidlig skolegang et sentralt tema, enten det er positivt eller negativt. Denne posisjonen heller også en person mot å kommunisere om sine følelser, og gir en evne til å forklare sine følelser tydelig. Det gir en liten separasjon fra Månens følelser fordi det legges til en intellektualisme til Månen på grunn av hus posisjonen, men Månens tegn er mer innflytelsesrik enn denne hus plasseringen.

Merkur i tredje hus

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er merkur.png
Som hersker over det tredje huset er Merkur hjemme her. Det er nesten umulig for denne plasseringen å ha en negativ effekt. Selv med harde aspekter til Saturn eller Pluto, vil Merkur i sitt eget hus gjøre det bra. Denne plasseringen fyller og øker intellektet. Den eneste muligens dårlige effekten kan være at noen med denne plasseringen ikke kan bremse hjernen nok til å fokusere. Selv en Merkur med et vanskelig aspekt til Saturn i tegnet til Steinbukken, for eksempel, vil fungere godt og skape et intellekt som fokuserer intenst når man lærer, og alltid tenker før man snakker. Vanligvis genererer Merkur i tredje hus en kjapp og flytende tenker som er smidig med ord. Merkur i det tredje huset genererer også aktivitet i personens dagligliv. Et travelt sinn fører til en travel kropp som kjeder seg lett og foretrekker et aktivt, på farten liv.

Venus i tredje hus

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er venus.png
Venus kan bremse ting litt i det tredje huset, men med en planet så sjarmerende og forelsket i skjønnhet, er det ikke noe reelt tap. Ofte finner Venus i det tredje huset skjønnhet i litteratur, bøker, språk og kommunikasjonskunst. Venus ønsker ikke å skynde seg gjennom erfaringer med noen av disse, Venus nyter det den elsker, og i det tredje huset elsker den å lære å kommunisere. Kunnskap og tidlig utdanning blir sett på som verdifull med Venus i det tredje huset. Å passe på naboer og familie er også verdifullt for en person med denne plasseringen. En med Venus i tredje hus ser på helgeturer for å besøke familien som høflig og tilfredsstillende. Det er også trolig at en med Venus i tredje hus bor i nærheten av familien, slik at hyppige besøk og kommunikasjon er enkelt.

Mars i tredje hus

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er mars.png
Med Mars i tredje hus brukes viljen gjennom kommunikasjon, tidlig utdanning, informasjon og korte reiser. En person med Mars i det tredje huset vil sannsynligvis snakke rett ut. Mars her ønsker å vinne argumenter, ha rett, og er villig til å gå i kamp for det. I beste fall er en med Mars i tredje hus selvsikker i kommunikasjon og forsvarer det de mener er riktig. I verste fall er Mars i det tredje huset en intellektuell bølle som må ha rett for enhver pris. Denne posisjonen gjør at en person føler at det å være forbundet med familie og naboer er livsviktig for deres selvfølelse. De trenger å komme seg rundt i byen og følge med på hva som skjer rundt dem.

Jupiter i tredje hus
Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er jupiter.png
Jupiter i det tredje huset er en utmerket posisjon. I verste fall får du en «bedreviter» som er overbevist om at de har alle svarene. Men vanligvis gjør Jupiter i det tredje huset at tidlig skolegang kommer lett og gir mange muligheter for suksess i utdanning. En med Jupiter i tredje hus setter pris på hvordan informasjon og kunnskap åpner dører i livet og er nyttige utover å være bare fakta. Ved å sette fakta sammen på en nyttig måte, kan Jupiter i det tredje huset få gyldig makt og myndighet i sin sosiale sirkel og samfunnet, i stedet for å bruke den til å bevise at de er bedre enn andre bare fordi de har samlet mer kunnskap. Jupiter i det tredje huset vil sannsynligvis ha en stor sirkel av mennesker i sitt nærmiljø som de kommuniserer med og besøker ofte. Frihet til å bevege seg rundt i lokalsamfunnet sitt er avgjørende med denne plasseringen. Jupiter vil aldri begrenses.

Saturn i tredje hus
Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er saturn.png
Tidlig skolegang kan virke restriktivt og altfor alvorlig for en som har Saturn i tredje hus. Dette er en vanskelig plassering for Saturn fordi det tredje huset er lett og fartsfylt, mens Saturn er hardnakket tålmodig, forsiktig og sakte i bevegelse. Denne inkompatibilitet kan skape et behov for å gjøre opprør mot skolens regler og lokalsamfunnet. I det beste scenariet bringer Saturn et forsiktig intellektuelt fokus til det tredje huset, sammen med tålmodighet til å utforske nærmiljøet, i stedet for den vanlige fartingen rundt som er vanlig i det tredje huset. Når det gjelder kommunikasjon, kan Saturn i tredje hus hindre og hemme en persons evne til å uttrykke seg verbalt. I beste fall vil Saturn her bare hjelpe personen å velge ord nøye og å kommunisere på en målrettet og gjennomtenkt måte. Fordi det tredje huset også medfører korte turer og lokale reiser, kan Saturn her legge en forsiktig tone til kjøringen eller aller andre former for lokal pendling.

 Uranus i tredje hus
Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er uranus.png
Planeten som lager sine egne regler kan forårsake noe kaos i huset for tidlig skolegang. Plutselige endringer i barneskoler er sannsynligvis med Uranus i tredje hus og selv med lite skolegang, kan personen føle behov for å bryte fri. Men hvis det blir gitt rom for å uttrykke seg, og rikelig med uavhengighet, kan Uranus blomstre i det tredje huset. Uranus kan låne sin kreative og originale intellektuelle stil til det tredje huset, og gi stor suksess til personen, men det må mates med frihet og ikke sultes med kjedelige regler. Spontane utflukter og overraskende besøk til familie og naboer passer med Uranus’ måte å operere på i det tredje huset. Alt annet enn en dagligdags rutine holder Uranus lykkelig her. En med Uranus i tredje hus må være forsiktig med pendling siden det vil være en tendens til plutselige, uventede bevegelser.

Neptun i tredje hus
Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er neptun.png
Neptun i det tredje huset kan bringe like mye vag forvirring som det kan bringe lys. I likhet med Uranus og Jupiter trenger Neptun frihet. Men i motsetning til Jupiter og Uranus så bruker Neptun sjelden det konstruktivt. Å skyve bort ansvar eller å rasjonalisere det bort er begge vanlige fallgruver for Neptun. I huset for tidlig utdanning kan disse tendensene forårsake uansvarlig oppførsel på skolen, alt fra dagdrømmer i stedet for å lytte, til å skulke. Neptun i det tredje huset er på sitt beste hvis den får lov til å vokse, med sin egen timeplan og med masse frihet. Neptun kan da låne sin romantiske, medfølende og betingelsesløst aksepterende følelse til det tredje huset, som kan føre til kreative verk av litteratur og kunst. Verbal kommunikasjon er ofte fjern med Neptun i det tredje hus siden planeten ikke tenker i form av fakta, som er substansen i det tredje huset. Neptun tenker heller med følelser og foretrekker å snakke med disse følelsene i stedet for ord. Dette skaper en uenighet mellom følelser og deres uttrykk i ord som kan oppfattes som uærlighet eller rotete betydninger.

Pluto i tredje hus
Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er pluto.png
Maktkamper og kontrollproblemer er ofte et problem i tidlig skolegang med Pluto i det tredje huset. Det vil sannsynligvis være uenigheter med myndighetspersoner på skolen og muligheter for å slutte på skolen og starte på nytt eller bytte skoler er også sannsynlig. Pluto i det tredje huset vil trolig ha en kontrollerende stil i en samtale. Å bruke ord som våpen er vanlig med denne plasseringen. I beste fall er det funnet er en samtalestil som er treg og forsiktig med å velge ord og holder flyten i en samtale. Personen vil sannsynligvis være dyktig til å få informasjon fra andre uten å avsløre informasjon om seg selv. I det beste scenariet gir Pluto i det tredje hus en dybde av konsentrasjon i skolen og i enhver læring gjennom hele personens liv. Med Pluto i tredje hus er det funnet et undersøkende sinn som liker å sondere inn i forvirrende problemer eller forvirrende mennesker.

planeter i hus


I.
hus

II.
hus


III.
hus

IV.

hus

V.
hus

VI.
hus

VII.
hus

VIII
hus

IX.
hus

X.
hus

XI.
hus

XII.
hus
HJEM