Planeter i 11. hus

Planeter I det ellevte hus

Hvordan definerer vi oss selv i motsetning til alle de andre? Hvordan skiller vi oss ut i gruppen? Hva tilbyr vi gruppen, og hva får vi ut av gruppen og samfunnet? Disse spørsmålene besvares av planetene og tegnene i vårt ellevte hus, som for øvrig er samspillets hus. Vi tilbyr vårt talent og våre ferdigheter til samfunnet, slik at samfunnet kan bruke det til sin fordel, og i retur tjener vi på og får gevinst av det vi tilbyr, noe som gjør dette til et hus av gevinster, håp og ønsker. Her blir ferdigheter vi har og ønsker oss, tatt i bruk i verden, og deres verdi er klart definert av hvilken fortjeneste vi får fra samfunnets bruk av dem. Også kalt venners hus, det ellevte hus beskriver venner i et bredt spekter. Er vennskap viktig for deg? Har du mange venner eller få? Den faktiske dynamikken i nære, en til-en vennskap tilhører det syvende huset. Det ellevte huset er vårt syn på vennskap generelt og vår evne til å navigere i sosiale omgivelser og få bekjentskaper. Gevinster gjennom sosiale nettverk, en evne til å påvirke grupper, og arbeide med grupper for å godta sosiale endringer finnes alle i det ellevte huset.

Samfunn, sosiale grupper, institusjoner, organisasjoner, bekjente og hva vi gir og får fra dem blir vist i det ellevte hus.

Solen I det ELLEVTE hus

Dette er en mektig plassering, noe som gir personen sosial innflytelse i gave. Vi opererer i et samfunn, og de med Solen i ellevte hus har en drivkraft til å navigere i sosiale nettverk og her kan de bruke sin innflytelse til å gjøre endringer og få gevinst fra verden. De er føler seg trukket til å oppnå lederstillinger i grupper og mange utmerker seg ved å tale offentlig, noe som gjør politikk til et perfekt karrierevalg for disse Solene. George Washington, Bill Clinton, Barack Obama, Margaret Thatcher og Benjamin Franklin er noen eksempler på folk med Solen i ellevte hus som oppnådd suksess som politiske ledere. På en mindre skala er de med Solen i ellevte hus de første til å organisere klubber på skolen, eller som voksne til å lede eller bli med i en organisasjon som er laget for sosial endring. De føler at man som gruppe er mektigere enn man er som individuell, og de har et ønske om å forbedre verden ved å styrke grupper. Med denne posisjonen faller Solen i huset til Vannmannen, og det gir en distansert følelse som gjør at disse personene kan fokusere på deres sosiale eller politiske oppdrag i stedet for enkeltpersoners bekymringer. Det er en forskjell fra individets liv i forhold til de sosiale idealene som disse menneskene streber etter å oppnå.  Det er en dynamikk som naturlig setter individet i andre rekke etter gruppen. De med Solen i ellevte hus har ikke alltid et høyt komfortnivå i grupper, men de har alltid en drivkraft til å være innflytelsesrik.

Månen I det ELLEVTE hus


De med Månen i ellevte hus, har en evne til å bevege samfunnet i stor skala, dette kommer fra et dypt følt behov, isteden for drivkraften som sees hos de med Solen i ellevte hus. Det er følelsesmessig basert og de er komfortable i grupper. Når en med Månen i ellevte hus holder en tale eller fremmer sitt sosiale budskap, har de en omsorgsfull tone. Disse personene bruker ofte Månens følelsesmessige natur til å uttrykke sine synspunkter kunstnerisk. Et høyt komfortnivå i gruppelederstillinger gjør folk rolige og innpoder tillit til mennesker. De er i stand til å lede folk og vedta sosial endring ved å få støttespillere som stoler på dem. De forventer også at samfunnet støtter dem. Månens omsorgsfulle natur har et likt, men motsatt behov å bli tatt vare på til gjengjeld. Avhengig av tegn og aspekter, kan de ha en forventning om aksept som gir dem en naturlig fordel og tillit. Gi og ta involvert i sosiale nettverk er behagelig terreng for de med Månen i ellevte hus. De kan enkelt inspirere og gi grupper komfort. 

Merkur i det ELLEVTE husSkarp, rasjonell, snakkesalig og generelt lett på føttene i sosiale omgivelser, har personen med Merkur i ellevte hus en fordel. Å holde samtalen i gang i sosiale settinger med fremmede eller bare bekjente kan være vanskelig for noen, men en med Merkur i ellevte hus kan være til stor hjelp. Merkur elsker å snakke og kan holde samtalene abstrakte og ikke-personlige, noe som komplimenterer det ellevte husets fokus på det sosiale og gruppespørsmål. En evne til å holde emner lette og underholdende er en annen fordel med Merkur her. I debatter om samfunnsspørsmål kan Merkur holde oversikt over fakta og tall og holde informasjonen nøyaktig.

Venus I det ELLEVTE hus


Med Venus i det ellevte hus, kan personen være bekymret for om man blir oppfattet som høflig og attraktiv i sosiale grupper. Det legges en stor innsats i å alltid å vurdere de sosiale konsekvensene av handlinger og uttalelser. Å ha riktige invitasjoner til arrangementer og å si «takk» for gaver er viktig for disse personene. De er bare nødt til å bruke riktig etikette når de er i sosiale grupper. De ønsker ikke å opprøre gruppen eller å fremstå som rå eller usofistikert. Sosiale nettverk ferdigheter, er noe som kommer naturlig med denne posisjonen, og disse personene kan ha stor nytte av sine sosiale grupper. Forretningsforbindelser med venner og bekjente kan øke deres inntekt og gi dem muligheter til sosial- eller karriereutvikling. Selv om denne posisjonen gir seg til sterke meninger om sosiale spørsmål, klarer disse personene å virke tvetydig rundt dem ved å uttrykke sine synspunkter taktfullt. Evnen til å bruke grupper til å vedta sosial endring ved hjelp av finesse og takt kommer med Venus i ellevte hus.

Mars I det ELLEVTE hus
Utålmodig og aggressiv i håndtering av problemer og sosiale grupper, mars i ellevte huset har en åpenbar harme mot makten til en gruppe. Mars’ uavhengige natur kolliderer med den sentrerte gruppen, og den samarbeidende natur i det ellevte huset. Hvis personen med Mars i ellevte hus kan lede gruppen, så føler de seg fornøyde. Men det å bli en del av mengden og følge ordre fra sosiale institusjoner får Mars til å bli frustrert, sint og den kan få et utbrudd, hvis den blir presset hardt nok. Det ellevte husets «one-size-fits-all» natur passer ikke så godt med Mars’ behov for å tjene seg selv. Regjeringens regler som er utformet for å holde orden gjør Mars sint. Å være tålmodig i sosiale grupper som ved å vente i kø eller følge andre protokoller, kan føles som tortur for Mars. I disse situasjonene kan det fort gå en kule varmt for disse personene og de kan protestere høylytt til stort sjokk for resten av gruppen. Ofte vil de bare finne en rask vei ut av samfunnets institusjonelle feller, og kan derfor ignorere eller bryte reglene. Å betale bøter og håndtere andre straffer i samfunnet når man ikke følger regler, er noe de med Mars i det ellevte hus ofte blir konfrontert med.  Når den får lov til å lede, kan Mars i det ellevte huset skinne og ofte være i stand til å oppnå mye sosial endring.

Jupiter I det ELLEVTE hus
Rom for vekst og evnen til å nå ut til den store verden søkes gjennom gruppeaktiviteter, sosiale klubber og andre institusjoner.  Jupiter i det ellevte huset mener at gruppens makt gir dem muligheter, får opp humøret og tilbyr dem gaver i verden. Her kan Jupiter få fra grupper både finansielt og intellektuelt. Disse personene finner suksess i næringslivet og karrieren gjennom sosiale nettverk og har en evne til å enkelt komme gjennom byråkratiet til institusjoner. Inspirasjon kommer fra ideer som trives på kraft fra mange.  Jupiters suksess i ethvert hus ligger i stor grad i sin evne til å ta ting som de kommer og holde et lett, globalt syn. I det ellevte huset setter denne enkle stilen dem langt foran de fleste ved å ikke vikle seg inn i dramaet til en bestemt person og i stedet fokusere på gruppens dynamikk. Disse menneskene har ofte karisma og selvtillit, slik at de naturlig kan falle inn i lederstillinger. De er inspirerende talere og deres evne til å uttrykke sine ideer, tiltrekker seg folk. Deres evne til å komme godt overens med folk flest og deres vilje til å utforske ulike perspektiver holder dem i forkant av nye grupperinger og gir dem også mulighet for lederskap.

Saturn I det ELLEVTE hus

Saturns alvorlige og altfor strukturerte natur gjør det vanskelig å navigere i det ellevte huset, med mindre gruppen eller organisasjonen for hånden også er alvorlig og strukturert.  Når dette er tilfelle, gjør Saturn det svært bra. Institusjoner som skole og bedrifter der det er mange regler, er perfekte for Saturn. Planeten elsker struktur og en definert handlingsplan. Dessverre har de fleste organisasjoner og grupper feil og kan være uorganisert. Grupper består alltid av personer som alle har sine egne agendaer og personligheter. Reglene blir alltid tøyd eller brutt, og Saturn er vanligvis frustrert og føles vanskelig og er som en stiv plastdukke.  Å holde ting enkelt og sosialt i menneskegrupper er skremmende opplegg for disse personene. Saturn foretrekker noen få dype, engasjerte venner i stedet for et rotete ellevte hus med et bekjentskapsforhold med mange mennesker. Hvis disse personene ikke arbeider mot et mål sammen med gruppen og følger en strukturert plan, vet de ikke hvordan de skal relatere seg til de andre gruppemedlemmene. De er ufleksible og stivbeinte, og forstår ikke de naturlige rytmene i en gruppedynamikk. De kan være gode gruppeledere som er i stand til å holde gruppen på rett spor mot et mål, men som gruppemedlemmer er de vanskelige og ineffektive mennesker, som ofte ender opp med å unngå grupper helt.

 Uranus i det ELLEVTE hus

Uranus føler sin makt i det ellevte huset hvor den nyter å jobbe mot sosial endring.  Å ha Uranus i det huset den styrer, gir personen en komfortabel følelse i grupper og i vennlige, bekjentskaps relasjoner. De foretrekker disse forholdene fremfor nære, følelsesmessige forhold. Å jobbe sammen med andre mot et felles mål er inspirerende og tilfredsstillende for dem. Unormale vaner av enkelte medlemmer er akseptert uansett hvor rart det måtte være, og de blir behandlet som normale deler av det som utgjør en gruppe. Uranus føler seg ikke truet av forskjeller og mener deres aksept gjør dem overlegne de som ikke gir andre aksept. Dette kan få dem til å presse for hardt for det de mener er best for samfunnet.  Noen ganger kan deres begeistring for å gjøre sosiale endringer gjøre dem blinde for det faktum at, vi også er personer med forskjellige meninger. Akkurat som alle andre, kan disse personene også ta feil, og deres glede for endring kan lede grupper i feil retning. Generelt er imidlertid disse menneskene flinke til å holde relasjoner med mennesker noe distansert og ikke-dømmende. De utmerker seg på sin gjensidige stil relatert til sosiale nettverk, ofte får de finansiell gevinst fra sosiale forbindelser og de har en evne til å jobbe gjennom byråkrati sømløst.

Neptun I det ELLEVTE husDe med Neptun i det ellevte hus kan synes at det er vanskelig å avgjøre hvor deres individualitet slutter og gruppen begynner. De bør passe seg for å bli feid inn i en gruppebevegelse fordi det er enklere enn å finne sin egen måte, og det gjør at de føler seg akseptert. De kan tiltrekkes av den medfølelse gruppen synes å tilby. Men når gruppen ikke klarer å trekke dem opp fra alle kriser de møter, føler de seg skuffet og desillusjonert. De liker å gå seg bort i gruppen, men bør huske at gruppen har sin egen energi og misjon som er atskilt fra enhver person. Neptun, som har en dobbel natur, er også en mester i å forstå denne gruppens energi. Disse menneskene har en vanvittig evne til å se skjulte agendaer i de sosiale oppdragene og kan luke ut konspirasjoner i gruppen. Disse personene forstår forholdet mellom individet og samfunnet og er i stand til å føle medfølelse med dem som går seg vill midt imellom.

Pluto I det ELLEVTE hus


Pluto i det ellevte huset er veldig klar over maktdynamikken i grupper, tilfeldige vennskap og samfunnsinstitusjoner, og ser alvorlig på interaksjoner i disse områdene av livet. Når disse personene går inn i en gruppesituasjon, merker de umiddelbart kraftstrukturen og sørger for at de ikke faller i en posisjon som gir lite makt. De vil føle hvem som er ansvarlig og vil umiddelbart prøve å finne ut av deres motivasjon samt motivasjonen de har til gruppen. Å stadig holde utkikk etter muligheten for å bli utnyttet av makten i grupper eller organisasjoner er utmattende, dette gjør at noen av disse personene unngår disse situasjonene. De kan smette unna statlige institusjoner når det er mulig og styre unna gruppeaktiviteter. Det er vanskelig for dem å stole på folk de nettopp har møtt fordi de blir hjemsøkt av følelsen av at det er noe personen ønsker fra dem annet enn bare vennskap. Når personen finner andre som de anser som troverdige, verdsetter de dem sterkt. Disse personene har tette sosiale nettverk som involverer få mennesker som de stoler på.

Planeter i hus


I.
hus

II.
hus


III.
hus

IV.

hus

V.
hus

VI.
hus

VII.
hus

VIII
hus

IX.
hus

X.
hus

XI.
hus

XII.
hus
HJEM