Planeter i 8. hus

Planeter I det åttende hus

Lykke i det 8. hus finner man bare ved å gi slipp på ønsket om å kontrollere andre eller få gevinst gjennom dem.

Som det mektigste huset, representerer det åttende huset de ultimate prisene vi betaler i livet. Utfordringen med det åttende huset er å «gi slipp», å slutte å kjempe for det du vil ha, og lære å virkelig gi med en ærlig sjel. Dette er grunnen til at det handler om død, skatt, delte ressurser og sex. Døden er det ultimate i «å gi slipp». Den beste sex oppleves når vi gir oss helt hen til vår partner. Suksess med verdens skatter og delte ressurser finner man bare ved aksept og ærlige forretninger. Å erobre det åttende huset er å akseptere at fysisk død er uunngåelig, og at andre symbolske dødsfall oppstår hver dag. Å erobre dette huset er å akseptere at vi alltid må gi til verden og andre. Å kjempe imot disse tingene vil alltid resultere i større tap. Som det siste relasjons huset, vil de med sterke åttende hus ofte oppleve følelser så dypt at det er vanskelig å forklare, med en forståelse av menneskets natur som er ofte forklart som synsk.

De har et liv der relasjoner oppleves så dypt at de noen ganger blir skydd, fordi de provoserer følelser som er altfor smertefulle og kraftige. Det er både en velsignelse og forbannelse for de med sterke åttende hus. De opplever ofte mye smerte fordi de føler hver nyanse av menneskelige relasjoner, men de har også en dyp forståelse av smerte og feil hos andre, noe som gjør at de medfølende kan akseptere folk for hvem de er. I virkeligheten, for å kunne nyte fred og lykke i det åttende huset, må en person være i stand til å gi slipp på egoistiske ideer og væremåter. Ved å gi fritt til andre ved hjelp av den gaven det er å ha den dype åttende hus forståelse vil man kunne slippe smerten fra dette hus. For å forberede seg på de universelle husene som begynner i det niende huset, må de med sterke åttende hus lære seg å gi slipp på folk og akseptere at andre, og verden har sine egne agendaer som de ikke kan kontrollere. Ofte er de med sterke åttende hus interessert i og har en innsiktsfull forståelse av astrologi og psykologi. De er alltid fascinert av sin innsikt i den menneskelige opplevelsen av følelser og relasjoner. Sosialt arbeid og rådgivning er gode yrkesvalg for mennesker med sterke åttende hus. De dypere årsakene bak hendelser i livet og en forståelse av de store ting som skjer i verden, søkes av de med sterke åttende hus. Personer med sterke åttende hus tror aldri at hendelser forekommer i et vakuum. Det er alltid en grunn, og den med sterkt åttende hus er den som ser temaene og de større bildene som andre ikke får med seg.

Det åttende huset er der vi opplever relasjoner det dypeste nivå.

Solen I det ÅTTENDE hus

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er solen.png
En Sol i åttende hus blir hele tiden drevet til å engasjere seg i relasjoner, og de tilbringer mesteparten av tiden viklet inn i dem. Dette kan være en smertefull plassering der personen gir for mye i relasjoner og ender opp med å føle seg brukt. Solen ønsker alltid å skinne, og i det åttende huset ønsker den å skinne gjennom dype, intime relasjoner. Dessverre så er ikke alle like lidenskapelige som dem, noe som kan forårsake mye smerte for en med Solen i åttende hus. Folk er ofte uformelle i relasjoner og de med Solen i åttende hus opplever ofte mange opp- og nedturer i hendene på disse lunefulle menneskene. En far som var fortapt i sine egne følelser eller forårsaket følelsesmessig smerte er vanlig for personen med denne plasseringen, og å finne fred med dette blir en livslang søken i personens intime relasjoner gjennom hele livet. Likevel ser det alltid ut til at det mangler noe. Tomrommet virker umulig å fylle fordi den med Solen i åttende hus er avhengig av andre mennesker for å fylle det for dem gjennom relasjoner. Selv om de føler seg drevet til å finne seg selv og skinne i denne verden gjennom andre mennesker, finner de mer indre styrke ved å lære å skinne på egen hånd. Sunne forhold er deres livsnerve, og når den med Solen i åttende hus ikke trenger å kaste bort energi ved å kjempe i usunne relasjoner, har de frihet til å vokse i seg selv. Den største gaven til en med Solen i åttende hus er en dypt engasjert, sjelfullt forhold som tillater dem å skinne ved å gi seg til en annen person og samtidig lære å vokse på egen hånd.

Månen I det ÅTTENDE hus
Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er maanen.png
Følelsesmessig fred og komfort søkes gjennom intime forhold når Månen er i det åttende huset, og det er en konstant uro over hvem som gir mer og bryr seg mest i disse forholdene. De med Månen i åttende hus liker ikke uformelle relasjoner. De tar intime forhold veldig alvorlig og vet veldig raskt om en potensiell partner er noen de vil ha eller ikke vil ha. Disse menneskene er ofte besatt av sine relasjoner fordi de legger alt fokus og energi inn i dem, ubevisst fokuserer de hele livet rundt partneren sin, og gir mer enn de burde samtidig som de lurer på hvorfor partneren ikke gir så mye til dem. De med Månen i åttende hus finner lykke når de bringer det ubevisste inn i bevissthet og innser at de forventer for mye fra sine partnere. Det er deres valg å fokusere hele livet rundt sin partner, og å forvente at deres partner skal gjøre det samme er egoistisk og vil bare føre til smerte og skuffelse. De med Månen i åttende hus trenger å lære å være selvforsynt i stedet for å forvente at alle deres behov skal oppfylles gjennom relasjoner. De er ekstremt følsomme for den uuttalte kommunikasjonen, og de opplever andre mennesker på et følelsesnivå. De vurderer folk raskt og nøyaktig med sine følelser, og disse følelsene kan ikke settes ord på. Dette er en følelsesmessig vekt som blir båret rundt av de med Månen i åttende hus, fordi den føles og ikke uttrykkes. Den blir tyngende. De finner fred når de gir slipp på disse følelsene, og de gir slipp på sine forventninger i relasjoner. I det åttende huset må månen tilfredsstille sitt behov for å ta vare på en annen person uten å forvente noe i retur. For å tilfredsstille månens behov for å sondere og forstå, kan fokuset flyttes til verdslige spørsmål som politikk, psykologi eller astrologi, dette bidrar til å flytte fokus bort fra selvet, og derfor frigjør Månen i åttende hus. Denne personens mor oppfattes som veldig emosjonell og lidenskapelig. Men personen føler seg aldri helt forbundet med henne. Denne manglende forbindelsen blir alltid søkt etter gjennom intime relasjoner og ved en søken etter å forstå det store bildet av verden. Det er ofte gevinster eller arv fra kvinner. 

Merkur i det åTTENDE hus


Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er merkur.png
Merkur bidrar alltid til å lette et hus, og det er noe det åttende huset virkelig kan trenge.  Å kunne diskutere de dype følelsene i det åttende huset hjelper personen å frigjøre seg fra smerten dette huset kan bringe. Det åttende husets intime forhold drar nytte av Merkurs luftige separasjon. Merkur tillater ikke at personen blir tynget ned i følelser og holder problemet i den bevisste i stedet for den ubevisste verden. Fordi det åttende huset er et vann hus, så vil mange av problemene som oppleves her skyldes en manglende evne til å forstå og uttrykke dem nøyaktig.  Å flyte rundt i misforståtte følelser kan være smertefullt. Merkur kan sortere igjennom disse følelsene og forstå dem rasjonelt, og slippe personen fri fra smerten av ubevisste følelser. Eller Merkur kan ganske enkelt avvise følelsene som irrasjonelle og unødvendige. Uansett så fungerer Merkur i det åttende huset som en trykkventil og er en gunstig plassering.

Venus I det ÅTTENDE hus

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er venus.png
En av de beste plasseringene i astrologi, Venus i det åttende huset bringer finesse, skjønnhet og glede til det åttende huset. Det å gi og ta i intime relasjoner kommer enkelt og naturlig. De med Venus i åttende hus er komfortable med sex og setter pris på de sensuelle gledene det bringer. Venus er i stand til å nyte det åttende huset uten å la problemer bli for tunge. Den er glad for å akseptere hva den gir og får fra verden og andre mennesker uten å forvente mye i retur eller å føle seg lurt. Men du må aldri glemme at Venus verdsetter rettferdighet. Denne plasseringen gir vennlighet til intime relasjoner med en tålmodig forståelse av andres mangler. De uunngåelige utfordringer verden bringer, som dødsfall og skatt blir lett akseptert med Venus i det åttende huset.

Mars I det ÅTTENDE hus


Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er mars.png
Mars i åttende hus kan være en utfordrende plassering. Mars representerer «viljen» til personen. Når Mars er i det åttende huset for å gi og ta i verden og intime relasjoner, kan det bli intenst frustrerende. Mars har vanskeligst for å gi slipp på sine egne behov og ønsker, fordi hele hensikten til Mars er å tilfredsstille viljen til personen. Når viljen søker tilfredshet gjennom andre mennesker og ting som er utenfor noens kontroll her i verden, vil den hele tiden bli kvelt av hindringer og veisperringer. Som en følge over forskjellige oppfatninger av hva som er rettferdig, kan langsiktige kamper oppstå. Problemer med å betale skatt er vanlig fordi Mars nekter å gi slipp på det den anser som sin sitt. Problemer med emosjonell kontroll i relasjoner kan bryte ut i skrikende kamper, som aldri vil finne en løsning fordi Mars syntes det så vanskelig å gi.

Jupiter I det ÅTTENDE hus


Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er jupiter.png
Å ha heldige Jupiter i det åttende hus er virkelig en gave. Jupiter får alltid gevinst gjennom andre når den faller i det åttende hus, og selvfølgelig så trenger den ikke engang å prøve. Det er ikke fordi Jupiter er egoistisk. Jupiter er faktisk sjenerøs og givende i det åttende huset, og denne generøsiteten finner alltid veien tilbake til Jupiter. Det er uanstrengt å gi og ta med Jupiter i det åttende hus. Jupiters frihetselskende, og universelle syn på livet nekter å bli slått ned av intense følelsesmessige forholdsproblemer. Jupiter i det åttende hus foretrekker da heller å avslutte et forhold. Kanskje dette er grunnen til at Jupiter vanligvis er mottaker av gaver i det åttende huset. Ved å ikke tolerere egoistisk oppførsel fra andre, så befinner Jupiter seg gjerne i forhold med givende folk.

Saturn I det ÅTTENDE hus

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er saturn.png
Saturn i det åttende huset finner det svært vanskelig å gi slipp på noe, og selv om denne plasseringen indikerer et langt liv, er det ofte et langt liv hvor man sliter i intime relasjoner. Men etter hvert klarer Saturn alltid å lære sin lekse. Personen med denne posisjonen lærer å gi slipp senere i livet, men inntil da kaster Saturn i det åttende huset sin tunge, bekymringsfulle og negative holdning til relasjoner. Personen føler et press for å inngå intime relasjoner, og når man da er involvert slutter man aldri å bekymre seg for å miste den andre personen. Personen føler alltid at partneren ikke er forpliktet nok i forholdet og ikke gir nok. Stresset og depresjonen over denne dynamikken vises i personens personlighet og driver faktisk partneren bort, og viderefører problemet for personen. For personen med Saturn i åttende hus er det ofte tidlig i livet et tap rundt sin far, eller faren blir sett på som altfor seriøs, spesielt når det gjelder penger, noe som gjør at hele denne dynamikken starter fra tidlig alder. Penger går ofte tapt i relasjoner og forsinkelser rundt arv er funnet med Saturn i åttende hus. Igjen så representerer dette det vanskelige i å lære å akseptere det naturlige ved å gi og ta i livet. De med Saturn i åttende hus er veldig klar over de langsiktige forpliktelsene som begynner med bare én gest. For dem er det bedre å nekte en gave eller veldedighet enn å ta imot det, fordi det vil det være en langsiktig forpliktelse for tilbakebetaling. Denne plasseringen er utmerket for arbeid innen finans og banktjenester hvor Saturns forsiktige og alvorlige natur er gunstig. I forhold må imidlertid Saturn lære å gi slipp på sitt stramme grep om mennesker og penger. Når Saturn til slutt innser at mer oppnås ved ikke å holde så fast, så finner personen endelig lykke.

 Uranus i det ÅTTENDE hus

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er uranus.png
Se opp for plutselige, uventede tap når Uranus er i det åttende huset, som en ektefelle som plutselig tar ut skilsmisse eller en uventet skattesmell. Disse hendelsene er uventede for personen, men andre som kjenner personen kan se disse tingene komme. Uranus kan være uvitende, og ikke legge merke til ting som andre ser på som åpenbare. Uranus sin løse, frihetssøkende natur ser alltid andre steder i stedet for på hva som skjer her og nå. Personen blir sjokkert når livet deres blir snudd opp ned, men hadde de vært oppmerksomme, kunne de ha unngått det. Uranus føler seg ikke komfortabel med de intenst dype forpliktelsene i det åttende huset. En vane med ubevisst å distansere seg fra partnere er vanlig med Uranus i åttende hus. Uranus innser ikke engang at den gjør dette før de plutselig ender opp med en skilsmisse. Et stille opprør mot skatter og de frustrerende finansielle forpliktelsene i livet, fører ofte en med Uranus i åttende hus inn i problemer når den prøver å håndtere disse problemene på sin vanlige ukonvensjonelle måte. Som den merkelige planeten Uranus er blir den snudd rundt i det åttende hus. Her må Uranus lære å gi slipp på behovet for å gi slipp. Det åttende huset handler om intimitet og dynamikken i å gi og ta. Disse ideene er fremmede og usmakelige for Uranus som alltid ønsker å bryte fri. Mens de fleste planeter trenger å lære litt løsrivelse i det åttende huset, må Uranus lære å balansere sin frie natur med en nødvendig mengde intimitet.

Neptun I det ÅTTENDE hus

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er neptun.png
Uklare linjer i intime forhold finnes når Neptun er i det åttende huset. Reglene rundt hva som gis og mottas i relasjonene er ikke klare, og overgrep er vanlig med Neptun som offer. I de ekstreme tilfellene kan dette bety seksuelle overgrep, eller det kan bare indikere en tendens til å tillate seg å gi uten å sette noen grenser. Neptun er følsom, medfølende og empatisk. Den ønsker å gi, og helt ærlig forventer den ingenting i retur, dette gjør at den kan sette seg selv i for fornærmende situasjoner. Men Neptun er imidlertid også dyktig til å lese mellom linjene og forstår sjelens uuttalte kommunikasjon. På et tidspunkt gir dette Neptun innsikt til å innse når det er på tide å forsvare seg fordi vekten har tippet utover det som er nyttig for begge parter i forholdet. Neptun må lære å ta fra relasjoner så mye som den gir. En del av denne uvilligheten til å ta kommer fra Neptuns behov for frihet. Ved å ta, skaper vi forpliktelser. Neptun vet at den beholder sin frihet ved å gi, men mister den ved å ta. Forvirring og rot rundt skatter og finansielle forpliktelser overfor andre, er vanlig med Neptun i åttende hus, fordi planeten foretrekker å late som den lever i en verden uten struktur og regler.

Pluto I det ÅTTENDE hus

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er pluto.png
Pluto er hjemme i det åttende huset, men det er ikke alltid koselig. Å gi slipp er Plutos største utfordring, og i sitt eget hus blir det virkelig satt på prøve. Intime forhold blir tatt på alvor, ofte for alvorlig, og det er vanskelig å åpne opp og ta forholdets problemer ut av det stille mørket, og inn i lyset av en samtale. Mye av følelsene er ubevisste, og personen føler tvangshandlinger som kan uttrykkes gjennom verbale eller fysiske utbrudd. En med Pluto i åttende hus kan snu hver side av et forhold om til en maktkamp, før Pluto til slutt klarer å drive den andre personen bort, eller den andre personen kapitulerer under Plutos press. Når forholdet til slutt er over, slutter ikke Pluto å slåss. Skilsmisser som kan foregå i årevis med endeløse kamper om penger er vanlig for de med Pluto i åttende hus. Maktkamper med familiemedlemmer eller dype tap fra ung alder er vanlig med Pluto i det åttende hus. Disse tapene og kampene fortsetter gjennom hele personens liv i alle sine intime forhold. Å finne evnen til å «gi slipp» av makt i relasjoner og finne evnen til å la livet gå sin gang uten å prøve å manipulere det vil gjøre Pluto i det åttende hus  fri til å finne lykke.

Planeter i tegn


I.
hus

II.
hus


III.
hus

IV.

hus

V.
hus

VI.
hus

VII.
hus

VIII
hus

IX.
hus

X.
hus

XI.
hus

XII.
hus
HJEM