Planeter i 12. hus

Planeter I det tolvte hus

Planeter i det tolvte huset nektes naturlige, oppriktige og direkte uttrykk.

Fra barndommen mener personen at uttrykket av planeter i det tolvte enten nektes eller frarådes av foreldre. Disse menneskene tilbringer deretter resten av livet på å prøve å finne motet eller komfortnivået, som gjør det mulig for det naturlige uttrykket av deres planeter i tolvte hus, noe som gjør det tolvte huset til huset for skjulte talent eller gaver.

Ofte er barndommens fornektelse av disse planetene veldig ekte. En tolvte hus Sol kan ha en far som dør når barnet er svært ungt, eller en tolvte hus Måne kan ha en mor som er alkoholiker eller fengslet. Andre ganger er det mer en oppfattet påvirkning, som et barn med Mars i tolvte hus som mener de aldri får lov til å bli sinte eller stå opp for seg selv, eller en person med Merkur i  tolvte hus som føler at de aldri har lov til å snakke eller uttrykke sine ideer. Uansett så føler personen det som om disse planetene er forsvunnet i tåken og ikke tilhører dem. Likevel føles dette alltid ubevisst. Deres problemer gjør seg kjent i drømmer og som vage, dvelende følelser som hjemsøker dem. Angst, undertrykt sinne, stress, depresjon og skyldfølelse er vanlige psykologiske symptomer på tolvte-hus planeter som nektes å uttrykke seg riktig. Ofte ligger disse psykologiske problemene og ulmer, og fordi personen ikke finner en måte å uttrykke dem bevisst, blir de til fysiske helseproblemer som hodepine, søvnproblemer eller fordøyelsesproblemer. Å indirekte uttrykke tolvte hus planeter gjennom aktiviteter lindrer lidelsen som føltes ved å undertrykke disse planetene. Mars kan uttrykkes med konkurranseidrett, Merkur med skriving eller Neptun med kunst. Dette gjør at disse personene kan fortsette videre på sin vei, og aldri anerkjenne uttrykk eller at de eier sine tolvte-hus planeter, samtidig som de kan uttrykke planetene gjennom et medium utenfor seg selv og få den frigjøringen de trenger for mental og fysisk helse. Denne dynamikken gjør tolvte hus planeter gode til å forutse vellykkede karrierevalg. Ubevisste krefter er sterke og higer etter å få uttrykket seg. Karrierer gir folk med sterke tolvte hus god tid til å arbeide seg gjennom å uttrykke dem, og tillater dem å bruke sine skjulte tolvte hus talent.

Dine skjulte talent i det tolvte hus blir funnet når de hentes fra det ubevisste til det bevisste gjennom aktiviteter og blir perfeksjonert etter du har innsett at du må utvikle dem helt på egen hånd.

“Tolvte hus planeter uttrykkes uten selvbevissthet… Hvis du ber din venn med Mars i tolvte hus om å slutte å sjefe over deg, vil du bli overrasket over hvor sjokkert de blir. De sjefer aldri folk rundt, de er ikke aggressive i det hele tatt. Og de forstår ikke hvorfor du noensinne ville si det.”

Det tolvte huset beskriver opplevelsen i livmoren. Morens følelser om livet under graviditeten skaper den tolvte hus opplevelsen som forblir gjennom hele personens liv.

Solen I DET TOLVTE hus


Behovet for å skinne og føle seg vital i verden er i en diffus tåke når Solen faller i det tolvte huset. Denne plasseringen indikerer en separasjon fra faren i barndommen. Det kan være farens død, hans fravær eller en far som oppfattes som opptatt av alt annet enn den personen som diagrammet gjelder. Uansett så føler den som har Solen i tolvte hus at deres rett til å utvikle seg til noen som skinner i verden ikke støttes og blir assistert av sin far. De har en følelse av at de må “gjøre det alene”. De kan bruke litt tid på å velte seg i selvmedlidenhet før de finner styrke til å akseptere sitt ansvar for å finne og utvikle sine skjulte talent. I virkeligheten trenger Solen alltid å utvikle seg på egen hånd, og all hjelp den mottar fra andre er fint og kan gjøre ting enklere i den materielle verden, men til slutt kan hjelpen faktisk bremse utviklingen. Det tolvte huset er huset hvor man finner skjult talent, så når disse personene blir ferdig med å synes synd på seg selv, for å måtte være så selvstendig fra en så ung alder, blir de belønnet fordi all den ekstra innsatsen gjør at de skinner tidligere og sterkere. Selv etter at de har lært å skinne, føler de med Solen i tolvte hus at de alltid blir trukket tilbake til den nebuløse, ubevisste, universelle tåken fra barndommen. En interesse for religion eller filosofi som utforsker større, universelle betydninger i livet eller å fortape seg i naturens vakre avgrunn bringer dem tilbake og tilfredsstiller dette behovet. Noen bruker litt tid på å fortape seg i narkotika for å gjenskape følelsen. Disse personene kan vippe mellom å føle seg brukt og misbrukt av verden og føle seg medfølende for andres lidelser. I verste fall kan de bli fortapt i en ubevisst selvmedlidenhet og klandre verden for at de føler seg så fortapt og alene. I beste fall gir disse følelsene dem en dypt følt medfølelse for andres svakheter, feil og lidelser og en evne til å klare seg i verden helt på egen hånd.

Månen I DET TOLVTE hus

 Den som har Månen i tolvte hus blir nektet den trøstende, omsorgsfulle barndommen som resten av oss antar er en normal del av barndommen. En mor som er opptatt, fjern eller fraværende skaper et miljø uten omsorg for dette tolvte hus Månebarnet. Barndommen er ofte smertefull og ensom. Etter en stund har disse personene ikke noe annet valg enn å lære å pleie seg selv. Noen ganger gjøres dette med narkotika eller alkohol, men religion, meditasjon, filosofi og tjeneste for andre tilfredsstiller også det pleiende behovet. Evnen til å finne en produktiv måte å ta vare på seg selv som ikke er selvdestruktiv, er vanskelig og tar ofte flere år. Det er lett for at disse menneskene går inn i depresjon og føler seg tapt og alene. Det kreves mye følelsesmessig styrke for å kunne krype ut av den mørke ensomheten til denne planet posisjonen, og å utvikle evnen til å elske seg selv nok til å kompensere for mangelen på følelsesmessig støtte fra verden. Selv når disse menneskene er i stand til å klare dette, så er det en vag følelse av forvirring om hvordan man finner trøst og omsorg på daglig basis. De vet ikke hva de liker eller hvordan man virkelig føler seg fornøyd. Det er alltid en tom følelse til stede som egentlig aldri kan fylles. Noen føler at livet aldri virkelig vil tilfredsstille dem, og at etterlivet eller åndelig verden ville være mer tilfredsstillende. De er mystifisert av alt som kan trekke dem ut av den dagligdagse verden og inn i noe større og grenseløst. I verste fall kommer tolvte hus Måner aldri over selvmedlidenheten og føler alltid at verden er et kaldt og følelsesløst sted hvor de alltid er alene. Å være grusom mot andre som en type ubevisst hevn som gir dem en evne til å kontrollere og få oppmerksomhet fra en verden som de føler alltid har kontrollert og ignorert dem, blir noen ganger sett med denne posisjonen. I beste fall finner tolvte hus Månen sin skjulte tolvte hus gave, som er deres evne til å innse at vi alle er virkelig alene i verden, og den eneste veien til sann lykke er å virkelig elske og gi omsorg til deg selv. Deres kamp gir dem en forståelse for dette som ingen andre virkelig kan sette pris på. Mens andre alltid stoler på andre for å få følelsesmessig støtte, kan tolvte hus Måner være helt selvforsørget og i fred med sitt hjerte og sjel. Og enda bedre, de kan tilby en medfølelse til andre, som kommer fra deres unikt dype forståelse som er deres skjulte talent. Mange av disse personene uttrykker disse medfølende sansene gjennom kunst, mens andre gjør det ved å samhandle direkte med mennesker i nød.

Merkur i DET TOLVTE hus


“Barn skal bli sett og ikke hørt.” Disse ordene beskriver barndommen til de med Merkur i det tolvte huset. Enten barnet blir irettesatt for å snakke for mye eller er redd for å snakke i første omgang, så blir Merkurs ønske om å kommunisere kvelt i det tolvte huset. Disse barna kan kritiseres for hva de sier like mye som hvor ofte de sier det. De vokser opp og føler at deres meninger ikke betyr noe og at de ikke er verdt å uttrykke. Dette kan skape en voksen som snakker om seg selv og sine meninger ustanselig, men det gjøres ubevisst. Når de blir anklaget for det, blir de forbauset og benekter det, men de fortsetter å gjøre det. De har et ubevisst behov for å uttrykke seg verbalt fordi de har en gjennomgripende følelse av å bli ignorert og ikke bli hørt. Det er derfor de benekter det. I deres sinn er de, de menneskene som alltid er fortapt i verdens tåke og aldri blir hørt eller forstått. De er ikke så selvsikre at de kan snakke om seg selv og kunngjøre sine tanker og ideer. Disse menneskene kan bli store forfattere siden dette virkelig er deres skjulte talent i tolvte hus. Fordi de har måttet kjempe for sin angivelige rett til å snakke og å uttrykke sine ideer, lærer de ofte å utmerke seg på det.

Venus I DET TOLVTE hus
Å føle seg skyldig for å nyte gleder, og å ikke bevisst forstå hvordan man kan nyte glede er vanlige temaer for en med Venus i tolvte hus. Verdiene er tåkete, og personen føler ikke at de eier sine verdier. Foreldre kan ha ødelagt moro i barndommen ved å skape situasjoner der disse menneskene ikke fikk lov til å utforske verden nok til å virkelig forstå hva de liker eller verdsetter. I voksen alder blir de lett påvirket ved å bli fortalt hva de skal nyte eller verdsette, fordi de ikke klarer å finne ut av det selv. Enhver form for kunstnerisk uttrykk hjelper en med Venus i tolvte hus. Gjennom kunst, som er et skjult talent for disse menneskene, kan disse personene la ubevisstheten uttrykke deres verdier og deres sans for skjønnhet, moro og glede. Til slutt, ved å bruke et medium som kunst, kan det ubevisste gjøres bevisst, og disse menneskene kan se hva som gir dem glede og hva de verdsetter.

Mars I DET TOLVTE hus
Å bli oppdratt av foreldre som lærer dem at barn ikke har lov til å vise aggresjon, sinne eller å utøve sin vilje, er vanlig for en med Mars i tolvte hus.  Selv om foreldrene ikke sa det rett ut, ble det antatt av personen å være den generelle regelen i hjemmet. Som voksne påtvinger disse menneskene ofte sin vilje eller kampånd uten bevisst å innse det. Det er vanlig at disse personene alltid ser seg på selv slik de var som barn, behagelig og underdanig. De kjemper seg ofte høflig til toppen av karrieren og sørger stille for at de får det de vil ha ut av livet.  Å direkte uttrykke deres viljes ønsker blir sett på som uhøflig og egoistisk av dem. Det direkte uttrykket av sinne er også vanskelig for dem, og de kan prøve på å få utløp for sinne i drømmene sine, og ender opp med å få mareritt. Sport er en utmerket kanal for å få utløp for deres ubevisste behov for å hevde sin vilje, sinne og deres behov for å kjempe for å vinne.  Å utmerke seg i en karriere som gjør dem overlegen andre, slik som suksess som lege er også vanlig. Disse menneskene har alltid en dvelende følelse av at de er for underdanig og at andre ser på dem som svake. De streber hele tiden etter å være sterke og stå opp for seg selv. Uansett så vil all denne innsatsen gjennom hele livet gjøre dem til veldig sterke mennesker som er i stand til å utøve sin vilje mens de fortsatt har medfølelse med andre.

Jupiter I DET TOLVTE hus
“Ikke la ting gå for langt, ellers kommer de ut av kontroll!” Dette er i barndommen den tilbakevendende ubevisste uttalelsen inne i hodet til personen med Jupiter i tolvte hus. Jupiters behov for å vokse, være fri og overdrive ting nå og da er undertrykt i ubevisstheten til de med Jupiter i sitt tolvte hus. Foreldrene til disse menneskene minnet dem alltid på ikke å la ting bli for store, å ikke gå langt hjemmefra, og å ikke å la ting bli kaotiske. Dette inkluderer deres måte å tenke på. Som barn frarådes disse personene å tenke utenfor boksen. De vokser opp med å føle at filosofiene og tradisjonene i familien bør opprettholdes og nye ideer bør ignoreres. Den med Jupiter i det tolvte hus lengter ubevisst etter å løsrive seg, utvikle sine ideer og utforske sin verden. Når Jupiter blir undertrykt i det ubevisste av barndomsfølelser eller erfaringer, gjør den det ubevisste om til en lekeplass. Det ubevisste er ubegrenset, grenseløst og uendelig, noe som gjør det til et passende sted for Jupiter som kan beskrives på samme måte. De er en match. Den gunstige planeten Jupiter kan løpe fritt her og filosofere på den største, mest abstrakte skalaen. Jupiter i dette huset kan produsere kjente religiøse ledere, forfattere og lærere, siden disse mediene kan brukes til å uttrykke deres Jupiter. I verste fall har disse personene mange vage, merkverdige ideer som er spredte og uproduktive. De klarer ikke å finne uttrykk i verden, og finner kanalen for utløp i laster som alkohol.

Saturn I DET TOLVTE hus


I barndommen vokser de med Saturn i tolvte hus opp og tror at de ikke har lov til å være kritiske til andre, ikke har lov å føle at de er bedre enn andre, eller å konkurrere med andre. De må akseptere de kortene de har fått utdelt i livet og være modne rundt det. Fra ung alder er disse menneskene pålagt å ta på seg mye ansvar, og ubevisstheten deres antar at det er normalt. De føler at de ikke kan kritisere foreldrene sine for ansvaret de har fått. De er ikke bedre enn foreldrene sine og bør ikke bidra noe mindre for familien. De bør ikke konkurrere med søsken om oppmerksomhet eller få særbehandling. Det er meningen at de med Saturn i Tolvte hus skal være hardtarbeidende, ansvarlige, og selvoppofrende. De bør lide i stillhet, noe de også gjør. De hjemsøkes av en vag følelse av begrensninger og mangel på alternativer i livet. Søvnproblemer er vanlig på grunn av stress og skyldfølelse over antatte ugjerninger eller feil. Ubevisstheten deres minner dem alltid på at de skal være tøffe og pløye gjennom problemer og vanskeligheter mens de på en eller annen måte også forblir ydmyke. I beste fall finner disse personene sitt skjulte talent ved å bruke Saturns styrke (som det sterke, hardtarbeidende farssymbolet i dyrekretsen) for å oppnå mye i livet, mens de aldri henger seg opp i smålige konkurranser med andre eller i selvmedlidenhet. De kan være et godt eksempel for andre og kan hjelpe andre å finne styrke og utholdenhet i verden. I verste fall lar de det tolvte husets vage tåke av desillusjon sluke dem, og de benekter problemer og feier dem under teppet i stedet for å håndtere dem. Noen er kritiske til uansvarlighet hos andre, og de dømmer uansvarlige mennesker som mindreverdige, på grunn av harmen de føler for sin egen ubevisste følelse av at de er slaver til ansvarlig oppførsel. De synes synd på seg selv fordi de tror de har det vanskeligere enn de fleste, og de drukner seg noen ganger i form av laster som lar dem glemme alt og som til slutt lar dem nyte den uansvarlige, uskyldige gleden de alltid blir nektet.

 Uranus DET TOLVTE husUranus, korsfareren for rettferdig forandring, får sin sjel knust i det tolvte huset. Disse personene vokser opp og føler at de ikke skal lage bråk og ikke skape forstyrrelser slik at noe endrer seg. De har alltid en vag følelse av at de forstår verden bedre enn resten av familien, men de har ikke lov til å strekke seg ut og ta tak i den verden de ser. De er bundet til sine foreldres verden. Det er ikke det at deres foreldres verden er dårlig, det kan være at foreldrene er bundet av visse sosiale protokoller i lokalsamfunnet eller av karrieren, og personen bare føler seg innestengt og blokkert. I voksen alder blir imidlertid personen fri fra foreldrebåndet og kan gjøre endringer, men det blir alltid som å vasse i gjørme. Det tolvte huset forstyrrer bildet og selv om den som har Uranus i tolvte hus ønsker å frigjøre seg og gjøre endringer, så blir de er aldri helt sikker på om de burde gjøre det. Å jobbe med etablerte organisasjoner for å presse på for sosial endring er en utmerket kanal for dem. De kan også finne befrielse i kunst. Deres skjulte talent er å presse forsiktig på for forandring og rettferdighet, samtidig som de innser at folk er komfortable med sine etablerte måter og ikke ønsker å bli presset for hardt eller fort. Å hjelpe til, med medfølelse er de dyktige på.

Neptun DET TOLVTE hus
Dagdrømmer, fantasier og diffuse personlige grenser stammer fra Neptun i tolvte hus. Disse menneskene kan gå på grensen mellom hva som er ekte og hva som er fantasi, og går frem og tilbake mellom de to med vilje. Når de vokser opp som barn, blir de stadig bedt om å våkne opp og følge med, og å slutte å drive bort. Men selv som barn er det de som uten å dømme virkelig kan lytte til og ha empati med familiemedlemmer som er i krise. Men når alle har det bra og ingen i familien er i krise, er de som kritiseres for deres mangel på fokus og deres flytende natur som blir sett på som svak av andre. Personer som er fleksible i stedet for stivbente, eller medfølende i stedet for forlangende, kan fremstå som svake. Det er imidlertid stor styrke i disse egenskapene, selv om det kan være vanskelig å forstå. Kanskje det bare er de menneskene som er i krise og som har behov for deres medfølelse, som ser deres styrke. De som ikke er i nød kan faktisk bedra de som har Neptun i tolvte hus. De virker som enkle mål og blir ofte sett på som late og upålitelige. Personen kan bruke narkotika for å gli bort i glemselen eller fysisk fjerne seg fra mennesker ved å leve i ensomhet eller i en liten gruppe med uavhengige mennesker hvor de kan få fred og leve i fantasien. I verste fall fører dette til et brudd med virkeligheten og separasjon, og vrangforestillinger som representerer underbevissthetens behov for å bli anerkjent og verdsatt kan føre til at personen går løs på andre i et forsøk på å få anerkjennelse og kontroll. I beste fall kan store kunstneriske talent komme fra dette scenariet. Deres smerte og deres evne til å flykte inn i fantasien kombineres for å gjøre en kreativ personlighet.

Pluto I DET TOLVTE husSom barn føler de med Pluto i tolvte hus seg maktesløse. Det kan være ekstremt betente følelsesmessige problemer i familien, og barnets behov, ønsker og forventninger blir sett på som uviktige og ignoreres. Barnet har ingen mening om hvordan man gjør seg til viktige, medvirkende medlemmer av familien. Harme bygger seg opp, og etter hvert blir barnet svært klar over hvordan makt fordeles og utøves i familien, de blir til voksne som forstår og føler maktdynamikk bedre enn de fleste. Men følelsen av å få sin egen makt konstant slukket forsvinner aldri, så de lærer å jobbe i hemmelighet og bak i kulissene for å utøve sin makt. Å finne bakdører og måter å lure sin innflytelse inn i situasjoner blir et tema for dem, og de lever med en gnagende følelse av harme mot alle som virker mektige. De ønsker å presentere seg som åpenlyst mektig, men blir i stedet frustrert for alltid. I det beste scenariet er personer med Pluto i tolvte hus i stand til å bruke sitt skjulte talent (som er å forstå selv det mest subtile maktarbeidet), for å gjøre en karriere. De får sin egen makt fra suksess på jobben sin. Detektivarbeid, politikk eller et hvilket som helst felt som gjør at de kan undersøke eller manipulere maktkamper eller -strukturer bak i kulissene er perfekt for dem. På sitt beste kan de også være ekstremt empatiske og lidenskapelige for å hjelpe de maktesløse i samfunnet. På sitt verste tillater de at harmen de har mot dem som de oppfatter som mektige, ligge å ulme i ubevisstheten, og de gjør hevngjerrige handlinger uten engang å være fullt klar over deres hensikt og mulige skade.

planeter i hus


I.
hus

II.
hus


III.
hus

IV.

hus

V.
hus

VI.
hus

VII.
hus

VIII
hus

IX.
hus

X.
hus

XI.
hus

XII.
hus

HJEM