1. Hus

1 Astrologiske hus (personlighet)

Ascendanten

Spissen på begynnelsen av første hus. Ascendanten, eller “Stigende tegn” er det stjernetegnet som var på den østre horisont da du ble født, Ascendanten er masken som vises til andre, måten vi representerer oss selv.

Planeter i forbindelse med Ascendanten vil også påvirke personlighet og utseende, I samsvar med egenskapene til den gjeldene planet.

1. Hus


Sammen med Solen og Månen er Ascendanten en av de viktigste faktorer i et horoskop. Tegnet i begynnelsen av første hus forteller oss mye om et menneskes personlighet, temperament og innstilling. Det karakteriserer vår umiddelbare, instinktive reaksjon og viser hvordan vi presenterer oss selv for omverdenen. Planeten, som styrer Ascendant-tegnet, er spesielt viktig for tolkningen.

Det første huset er mer enn bare en presentasjon. Det er slik at vi vurderes ut fra vårt utseende og ut fra hva vi gjør/utfører. Ascendanten tar for seg den presentasjonen vi fremfører. Vi liker Ascendantens tegn og i dette tegnet ser vi kvaliteter vi liker og som vi gjerne vil presentere.

 Ascendant-tegnets egenskaper er noe vi sender ut og vi har dette rundt oss nærmest som en kappe. Vår fysiske fremtoning blir farget av det som foregår i dette huset. Om vi har mye energi så spretter vi rundt, har vi lite energi – ja, så ser man dette også på personen. Vær-ascendanten kan lett få røde farger fra Mars som styrer denne Ascendanten, Tyr-ascendanten kan få kraftig nakke og hals. Tvilling-ascendanten har et livlig kroppsspråk og gestikulerer mye. Løve- ascendant kan ha tjukk og kraftig hårmanke.
Man kan lese en del av Ascendantens tegn og det første hus. Tenk presentasjon så har du dette huset.
Dette huset er knyttet opp til Værens tegn og til planeten Mars.
Man har den entusiasmen i dette huset som Værens tegn har og gjerne det pågangsmotet som kjennetegner Mars. Planeter i dette huset har et stort behov for å presentere seg selv og de roper høyt når de treffer andre.
Tegn og planeter i det første huset farger måten vi samhandler med verden på. De påvirker måten vi ser verden på, og måten verden ser på oss. Vårt selvbilde er sterkt påvirket av planetene og tegnene i det første huset. Enten vi tolker verden gjennom følelser, resonnement eller intuisjon bestemmes dette av det første huset. Det første huset beskriver også hvordan vi forventer at verden skal behandle oss og hvordan vi behandler verden. Det første punktet i det første huset er Ascendanten, eller vårt stigende tegn, som er en av de store aktørene i diagrammet vårt. Naturligvis betyr dette at det første huset er veldig viktig i diagrammet. Tegn i det første huset, men som ikke er på Ascendanten er langt mindre kraftig enn tegnet som er på Ascendanten. Planeter som er nærmest Ascendanten er kraftigere enn de som er lenger fra den. Planeter i tolvte hus, som er noen få grader unna det første huset bør betraktes som en del av det første huset.

Det første huset er inngangsdøren til diagrammet ditt.
Planeter i 1. hus
Tegn i 1. hus
Sol, Måne og Stigende tegn

hus

I.
hus
II.
hus
III.
hus
IV.
hus
V.
hus
VI.
hus
VII.
hus
VIII
hus
IX.
hus
X.
hus
XI.
hus
XII.
hus
HJEM