2. Hus

Andre hus – Verdier og eiendeler


Det andre hus og dets planeter forteller oss om de materielle ting i livet, vårt begjær etter ting og hvordan vi forholder oss til eiendeler og materielle midler. Dette inkluderer vårt forhold til vår egen kropp. 

Det andre hus tar for seg hvordan vi tenker rundt dette med å forsørge oss selv. Dette huset er også opptatt av fysisk tilfredsstillelse og nytelse.
Mars i dette huset er en tålmodig planet, men den viser også at personen som har Mars i dette huset er flink til å jobbe og trives med fysisk utfoldelse. Mennesker med Merkur i dette huset vil trives med kommunikasjon og vil sette pris på Merkur-yrker som formidling av nyheter og yrker der det er kommunikasjon. I dette huset kan man se om folk er sparsommelige eller sløsete. Løven kan lett bruke opp alle sine penger, mens Jomfruens tegn nok vil tenke før det bruker noe som helst.
Vi oppfatter rikdom på ulike måter. I utgangspunktet kan det se ut som evig ungdom, penger i banken og bolig er det vi alle ser på som verdier – men, ser man seg rundt vil man se at folk oppfatter rikdom som så mangt. Noen legger ned mye penger i en hytte, noen reiser til «syden». Noen spiser god mat andre setter helsen så høyt at de investerer i den. Dette huset viser ulikhetene i oss.
 Tyrens tegn og Venus assosieres med dette huset.
Planeter i dette huset er tålmodige selv i utålmodige tegn. Planeter her er verdifulle som arbeidere for å hjelpe oss å øke vår formue. Har ikke huset planeter så betyr ikke det at vi ikke er i stand til å tjene penger, det betyr bare at vi får ikke drahjelp fra planeter i huset, mens planeten som styrer huset kan gi oss mye hjelp.
Det du kan røre, se, føle og eie faller inn i det andre huset sammen med personens holdninger og verdier. Det andre huset er der folk hevder hva man eier eller sine rettigheter i verden og definerer seg selv. Det er et personlig hus og her samler folk eiendeler på egen hånd og for seg selv, og de bestemmer hva som er viktig for dem i deres forhold til deres fysiske eksistens på jorden. Hvordan folk får eiendeler, hva slags eiendeler de verdsetter, hvor godt de holder på eiendeler og hvor strengt de holder seg til sin overbevisning, er representert av planeter og tegn i det andre huset. Metoder og holdninger om overlevelse i denne fysiske verden er de mest grunnleggende uttrykkene i det andre huset. Måten dette definerer en person på, er det mer filosofiske uttrykket.

Det andre huset representerer vårt forhold til den materielle verden og det vi verdsetter.
Planeter i 2. hus
Tegn i 2. hus

hus

I.
hus
II.
hus
III.
hus
IV.
hus
V.
hus
VI.
hus
VII.
hus
VIII
hus
IX.
hus
X.
hus
XI.
hus
XII.
hus
HJEM