11. Hus

ellevte hus – Venner og bekjente

Det ellevte hus beskriver hvordan vi forholder oss til våre venner, velgjørere og lærere – mennesker som vil oss godt, eller som vi kan lære noe av. Det viser også oss selv i disse roller. Dette hus viser hvordan vi forholder oss til det samfunn vi lever i. 
Det ellevte huset er Vannmannens og Uranus’ hjemmebane.
I det tredje huset skaffer vi oss skolekamerater, vi har kontakt med søsken og nabolag. I syvende hus har vi bestevenner og partnere. I dette huset setter vi mennesker vi liker å omgås med av type «bekjent». Her oppsøker vi likesinnede med felles interesser. Her kan man også se det som opptar oss og hva vi søker hos likesinnede. Værens tegn kan være sportsinteressert og søke et fellesskap på grunnlag av dette.
Jomfruens tegn kan være svært så opptatt av sin fysiske form og melde seg inn i trimgrupper eller søke andre med interesse for helse. Planeter som befinner seg her er svært opptatt av å skaffe seg likesinnede. Neptun ønsker et åndelig fellesskap, mens Uranus leter gjerne etter politisk interesserte forbundsfeller. Den fremste hensikten er at vi i dette huset utvikler fellesskapsfølelsen. I femte huset koser vi oss ofte alene eller sammen med barn, mens vi i det ellevte huset søker kontakt med andre voksne og har voksentid.
Hvordan definerer vi oss selv i motsetning til alle de andre? Hvordan skiller vi oss ut fra gruppen? Hva tilbyr vi gruppen, og hva får vi ut av gruppen og samfunnet? Disse spørsmålene besvares av planetene og tegnene i vårt ellevte hus, som for øvrig er samspillets hus. Vi tilbyr vårt talent og ferdigheter til samfunnet, slik at samfunnet kan bruke det til sin fordel, og i retur tjener vi på og får gevinst av det vi tilbyr, noe som gjør dette til et hus av gevinster, håp og ønsker. Her blir ferdigheter vi har og ønsker oss, tatt i bruk i verden, og deres verdi er klart definert av hvilken fortjeneste vi får fra samfunnets bruk av dem. Også kalt venners hus, det ellevte hus beskriver venner i et bredt spekter. Er vennskap viktig for deg? Har du mange venner eller få? Den faktiske dynamikken i nære, en til-en vennskap tilhører det syvende huset. Det ellevte huset er vårt syn på vennskap generelt og vår evne til å navigere i sosiale omgivelser og få bekjentskaper. Gevinster gjennom sosiale nettverk, en evne til å påvirke grupper, og arbeide med grupper for å godta sosiale endringer finnes alle i det ellevte huset.
Samfunn, sosiale grupper, institusjoner, organisasjoner, bekjente og hva vi gir og får fra dem blir vist i det ellevte hus.
Planeter i 11. hus
Tegn i 11. hus

hus

I.
hus
II.
hus
III.
hus
IV.
hus
V.
hus
VI.
hus
VII.
hus
VIII
hus
IX.
hus
X.
hus
XI.
hus
XII.
hus
HJEM