4. Hus

IC

IC er spissen på begynnelsen av fjerde hus. Som basen for personligheten er dette huset ganske viktig, for uten et sted å stå emosjonelt kan ikke personligheten fungere.

Fjerde hus – Røtter og opprinnelse

Dette huset beskriver vår opprinnelse, barndomshjemmet og de vilkår, som påvirker vår barndom og ungdom. Det beskriver, hvordan vi forholder oss til «familien», vår innstilling til «hjemmets arne». Farsbildet og forholdet til den virkelige far finnes også her. 
Fjerde hus er som regel innledningen til IC. IC er det punktet som var på sitt mørkeste da du ble født. Dette er «midnattshuset» og dette huset markerer en overgang på mer enn et felt. Tegnet på dette huset viser energien som var rundt deg da du var barn. Her vises barndomshjemmet ditt og miljøet som var rundt deg den gang. Hvordan du oppfattet dette og hvordan andre oppfattet dette kan være veldig forskjellig. Du kan ha en søster eller en bror som ikke kjenner seg igjen i det du beskriver og omvendt. Tegnet viser hva du oppfattet og hva du selv vil videreformidle i det hjemmet du selv bygger opp. Værens tegn på dette huset kan bety at du skiftet boliger ofte da du vokste opp og at du fortsetter med dette i voksen alder. Hvis du ikke flytter ofte føler du at du trenger å fornye hjemmet ditt til stadighet. Du kan være hissig hjemme og det kan skorte på tålmodigheten dersom Månen ikke er i et svært tålmodig tegn. Krepsens tegn kan være svært moderlig og omsorgsfullt eller den kan være en humørsjuk forvokst unge på hjemmebane. Vektens tegn kan være veldig opptatt av å inkludere folk i hjemmets lune ro, mens Skyttens tegn kan være rastløst og vil helst ut på reiser.
Dette huset er like lukket som Månen og Krepsen.
Man ser huset, men det er ikke lett å komme innpå dette huset. Hjemmet vårt ligger jo her og vi vil ikke da ukritisk, dra inn alt som er av folk. Nei, vi vil sortere. Det er det vi gjør i dette huset, vi sorterer. Familiehemmeligheter oppbevares her og man verner om det meste i dette huset. Familien og partneren er de som får se det meste i dette huset. Her er man seg selv. Det er her man forstår hvordan ektefeller kan stusse over at de oppfatter sin partner så totalt forskjellig fra hva andre gjør.

Tegnet på dette huset kan overraske de fleste, det er ikke det tegnet folk oppfatter ute. Når noen får deg riktig sint, så er det fordi de tråkker på dette husets tegn. Steinbukkens tegn kan bli rasende dersom den blir kritisert for sine tradisjoner eller ambisjoner. Løvens tegn tåler ikke kritikk av ens person. Vær alltid forsiktig når du kritiserer noen uten å kjenne deres indre tegn.

Planeter i dette huset kan være skjult i hverdagen, men under press eller humørsvingninger kommer disse planetene frem. Mars kan komme frem som et lyn fra klar himmel. Uventede angrep er denne planetens spesialitet når den er plassert i dette huset. Merkur kan plutselig dukke opp som en verbal mitraljøse for så å gå i dekning igjen.
Dette huset assosieres med Månen og Krepsen.
Hjem og familieliv karakteriseres av det fjerde huset. Effektene av planeter og tegn her er kraftigst i barndommen. Dette er godt bemerket i astrologi, men det er mest sannsynlig fordi familielivet er en stor del i et barns liv. Det er ikke sannsynlig at ting som karriere (tiende hus), arbeid (sjette hus) eller ekteskap (syvende hus) vil være en stor del av et barns liv. For det meste bor barn fra det første til og med fjerde hus, og det fjerde er stort fordi det representerer hjemmet. Planeter og tegn her beskriver atmosfæren i hjemmet ditt, enten om det er rolig og hyggelig stemning eller om det er fullt av for eksempel maktkamper. Fordi en forelders holdninger og atferd farger og former barnets hjemmeliv, beskriver planetene her personens foreldre. Det er ikke nødvendigvis foreldrenes faktiske tegn og planeter, selv om dette ofte skjer, men de beskriver barnets oppfatning av foreldrene. Planeter og tegn i fjerde hus er med på å forme hjemmet og familielivet personen etablerer som voksen. Dette er i stor grad ubevisst, og farger ofte vagt deres følelser om deres hjem og familie. Planeter og tegn her vil alltid beskrive personens holdning til hjem og familie, men som voksen er personens tid mer likt delt mellom alle tolv husene, noe som gir mindre vekt på det fjerde huset. Familie arv er også representert ved det fjerde huset. Tegn og planeter her representerer interesse for og følelser mot familie arv.

Atmosfæren i hjemmet, spesielt i barndommen representeres av det fjerde hus. Holdninger til hjem og familie gjennom hele livet blir vist av det fjerde husets planeter og tegn.
Planeter i 4. hus
Tegn i 4. hus

hus

I.
hus
II.
hus
III.
hus
IV.
hus
V.
hus
VI.
hus
VII.
hus
VIII
hus
IX.
hus
X.
hus
XI.
hus
XII.
hus
HJEM