5. Hus

Femte hus – Fornøyelse og kreativitet

Seksualitet og erotikk hører hjemme her, sammen med alminnelig lek og alle former for kreativt uttrykk. Dette hus beskriver også, hvordan vi forholder oss til barn, fornøyelse og enkel moro.

Femte hus er huset der man har sine kreative sider. Her kan man se folks kreativitet og behov for å leke. Her finner man det indre barnet og her forholder man seg til andres barn og andres indre barn. Saturn i dette huset kan bli skyldbetynget hvis den tillater seg å leke. Mars i dette huset elsker å leke. Månen i dette huset føler at man ikke kan leve uten barn, mens Tvillingenes tegn viser at man liker å være kreativ med ord.
Dette huset assosieres med Løven og Sola.
Ser man på tegnet på dette huset og tenker samtidig på Sola får man en ny fasett av personen. En Tvilling Sol med Skorpionens tegn på denne hus-spissen vil like å lese detektivbøker eller løse krimgåter for moro skyld. Det vil være et lite snev av dette husets tegn over Sola. Samtidig vil Sola farge dette huset litt. En Vannmann Sol med Krepsens tegn på denne hus-spissen vil være svært så følelsesmessig engasjert i barn og den trives sammen med barn. Noe Vannmann Sola vanligvis ikke er kjent for. Solen i dette huset kan bli litt vel sterk og man kan få et litt vel sterkt behov for å markere seg i alle sammenhenger.
Planeter i dette huset er som Løver. De vil bli sett og de vil bli lagt merke til.
Selvutfoldelse er essensen av det femte huset. Evnen til å slippe seg løs og leke med et barns entusiasme, kreativitet og frihet er det femte huset i sin sanneste form. Det er det første forhold/relasjons huset, her vil ego og personligheten som ble utviklet i de første fire personlige husene bli presentert for andre gjennom relasjoner i det femte huset. Mye av denne selvrealiseringen oppleves gjennom romantiske forhold, og gjennom å få og oppdra barn. Selv om denne selvrealiseringen blir utført alene gjennom å skape kunst for eksempel, blir det på et tidspunkt lagt merke til eller presentert for andre, og andres reaksjon på det blir en del av opplevelsen. En del av motet som trengs for full selvrealisering i kunst eller lek er evnen til å tåle å få kritikk av andre når det som skapes ikke blir akseptert av dem. Å overvinne denne risikoen for kritikk, og å kunne skape uansett på en måte som er personlig og oppriktig er utfordringen i det femte huset. På denne måten fungerer det femte huset som et speil for personen. Hver erfaring reflekteres tilbake gjennom andre mennesker som gjør det mulig for personen å vokse og utvikle seg. Evnen til å oppleve moro fullt ut kommer fra en persons evne til å kjenne og akseptere seg selv og hvordan de påvirker andre. En person som har problemer med å ha det moro kan se på sitt femte hus og se hvilke planeter, tegn og aspekter viser om deres evne til å uttrykke sitt “virkelige jeg” og relatere det “virkelige jeg” til andre mennesker.

Ekte selvrealisering gjennom kunst, romantikk, lek og barn gjør det femte huset morsomt. Det femte huset handler om kreativitet og selvutfoldelse gjennom et medium slik som relasjoner.
Planeter i 5. hus
Tegn i 5. hus

hus

I.
hus
II.
hus
III.
hus
IV.
hus
V.
hus
VI.
hus
VII.
hus
VIII
hus
IX.
hus
X.
hus
XI.
hus
XII.
hus
HJEM