3. Hus

Tredje hus – Kommunikasjon


Det tredje hus og de planeter som står i det, forteller oss om våre søsken, hvordan vi kommuniserer i det daglige og de medmenneskelige forhold som preger vår hverdag.

Her ser man hvordan vi liker kommunikasjon og hva vi liker å kommunisere om. Her ser man også hvordan man lærer basiskunnskap. Er man kjapp eller langsom. Er man følsom i kommunikasjonen eller er man uten antenner?
Dette huset assosieres med Tvillingene og Merkur.
Skyttens tegn vil være svært direkte i sin tale, Krepsen vil føle seg frem, Løven bruker gjerne store ord. Planeter i dette huset føler gjerne at de må formidle noe, samt at de farger kommunikasjonen. Saturn kan ofte gi en hes stemme og være litt alvorlig i kommunikasjonen, men Saturn gir også en lun humor. Neptun søker etter ord som forskjønner livet og den vil gjerne føre åndelige samtaler eller samtaler om kreativitet.
Det tredje huset representerer en konstant søken etter kunnskap og en opplevelse av nærmiljøet. Intellekt, kommunikasjonsevner og læringsstil blir beskrevet av tegn og planeter i det tredje huset, samt ønsket om å spre kunnskapen man har fått. Å gå fra emne til emne og person til person for å få ny kunnskap eller sladder er fascinerende for en typisk tredje hus person, i tillegg til å snakke om hva man har lært. Selv pratestilen og ønske eller motvilje mot å snakke hører hjemme i tredje hus. Om informasjon raskt skumleses eller leses sakte og nøye bestemmes av planeter og tegn i det tredje huset. En persons selvtillit angående deres evne til å lære er også beskrevet av planeter og tegn i det tredje huset. Enhver form for samspill med mennesker i det nærmeste samfunnet, og reiser rundt i lokalsamfunnet bestemmes av det tredje huset, siden disse aktivitetene gjelder kommunikasjon og generelt innebærer utveksling av informasjon. Atmosfæren og følelsene rundt tidlig skolegang er også beskrevet av det tredje huset, da det er her folk begynner sin søken etter informasjon og lærer å sosialisere og navigere i sitt nærmiljø.

Det tredje huset representerer vår tidlige utdannelse, læring gjennom hele livet, enhver form for kommunikasjon og samhandling med vårt nærmiljø.
Planeter i 3. hus
Tegn i 3. hus

hus

I.
hus
II.
hus
III.
hus
IV.
hus
V.
hus
VI.
hus
VII.
hus
VIII
hus
IX.
hus
X.
hus
XI.
hus
XII.
hus
HJEM