10. Hus

MC

Midheaven eller MC (Medium Coeli) indikerer vanligvis, men ikke alltid, den tiende hus-spiss. Symbolsk, representerer Midheaven din idividualitet, energien du viser utad. Kan bli referert til som “selvet”, og har en sterk forbindelse med offentlig liv og karriere, som symboliserer det tiende hus. Midheaven representerer også ambisjoner og idealer. Sammen med Ascendanten representerer den personligheten i samhandling med verden. Planeter i forbindelse med Midheaven er ansett som «forhøyet» og er understreket i diagrammet.

Tiende hus (MC) – Beskjeftigelse og kall

Dette hus er særlig viktig, ettersom det ikke bare påvirker vårt valg av jobb og opplevelse av kall, men har også en betydning for vår alminnelige utvikling, for hvem vi blir til. Dette fortsetter gjennom hele vår tilværelse. Ifølge tradisjonen og støttet av nyere erfaringer beskriver dette hus moderbildet og forholdet til den virkelige mor.
I det tiende huset møter vi samfunnet og der skaper vi oss en samfunnsprofil. Det er også her vi skaper oss et rykte, på godt og vondt. Tegnet på dette huset kan gi oss en god indikasjon på hvilket yrke vi har valgt/burde ha valgt. Krepsens tegn vil passe inn i et omsorgsyrke, Steinbukkens tegn er god i rådgivning. Planeter i dette huset bruker vi ute i samfunnet. Venus liker å sjarmere seg frem ute i samfunnet, Mars viser at den er et arbeidsjern, mens Neptun glitrer og viser alle hvor snill den er. Vi vil alltid ha et behov for å holde planetene vi har i dette huset litt i ørene. Vi strukturerer disse planetene og vi gjør vårt beste for å holde orden på dem. Spontanitet ligger ikke for dette huset. Tegnet på dette husets spiss viser også hvilket tegn vi disiplinerer mest av alle. I dette huset ser man også hva man har lyst å gi til samfunnet og hvor effektiv man er til å gi der ute. Sola har behov for å bli sett og den er livredd for at den ikke skal ha et svært godt rykte. Man vil gjerne fremstå som en strukturert borger. Jupiter imponerer med sine kunnskaper og ønsker at den vil bli sett som den joviale eksperten. Det er sjelden vi får noe glede av planetene i dette huset før vi har blitt tørre bak ørene. Dette huset trenger å modnes før vi får fatt i hvor verdifullt dette huset er for vår utvikling.
Dette huset er Steinbukkens og Saturns hjemmebane. Alle planeter her vil tro de er Steinbukker. Saturn minner om karma. Gjør vi noe galt vil vi sone i tiende hus, gjør vi noe bra – venter belønning.
Du vet hvem du er, men lurer du noen gang på hvem du er ifølge alle andre? Noen ganger er disse to bildene av deg ganske forskjellige. Hva er din offentlige personlighet?  Blir du sett på som vellykket eller mislykket? Blir du sett på som åpen, populær og utadvendt eller stille og mystisk? Dette er spørsmål som er besvares av tegn og planeter i det tiende hus. Det tiende huset er der vi er helt avdekket. Vi kan ikke gjemme oss her. Planeter og tegn her blir vist fram uansett om vi vil det eller ikke. De representerer hvordan verden ser oss, hva vi forventer å få fra verden og statusen vi oppnår.  Å bruke våre evner til å få gevinst oppnås vanligvis gjennom våre karrierer. Det kan resultere i penger, berømmelse eller til og med skam avhengig av hvordan ting spiller seg ut. Selv uten en karriere viser fortsatt det tiende huset det bildet av oss selv som vi presenterer for verden, hvordan vi forventer å bli behandlet av verden og hvilke konkrete resultater som kommer fra samspillet vi har med offentligheten. Selv hvordan naboene eller folk på markedet ser deg, og hvordan du vil at de skal se deg, bestemmes fortsatt av det tiende huset.  Her definerer vi vår rolle i verden og arbeider for å gjøre den til en realitet. Dette kulminerer inn i et offentlig bilde, som vises av tegn og planeter her. Verden ser vårt tiende hus tydelig.

Det tiende huset representerer vår personlighet. Det viser hvordan vårt omdømme, status og hva vi er i stand til å oppnå i verden, vanligvis gjennom våre karrierer.
Planeter i 10. hus
Tegn i 10. hus

hus

I.
hus
II.
hus
III.
hus
IV.
hus
V.
hus
VI.
hus
VII.
hus
VIII
hus
IX.
hus
X.
hus
XI.
hus
XII.
hus
HJEM