7. Hus

Descendant

Spissen på begynnelsen av syvende hus. Tegnet som vises her indikerer ofte hva slags ektefelle du ønsker.

Syvende hus – Partnerskap

Descendant-tegnet og de planeter som står plassert i det syvende hus, forteller oss om hvordan vi velger våre partnere, og beskriver de partnerskap og parforhold vi søker. Ofte blir vi ufrivillig tiltrukket av mennesker, hvis horoskop har en sterk betoning av det tegnet, hvor vi har vårt syvende hus plassert.
 I det syvende hus er man opptatt av å skaffe seg en partner, være en partner og man er opptatt av å ha bestevenner her, samt å være en bestevenn. Tegnet på dette husets spiss, samt eventuelle påfølgende tegn sier mye om hvordan man oppfatter egenskaper i dette med partnere og vennskap. Det er ikke store forskjellen på hvordan man behandler partnere og bestevenner. Huset viser oss som partnere og bestevenner – slik vi er, det trekker vi til oss. Er vi fredelige i sjelen trekker vi inn fredelige partnere og bestevenner, så former vi hverandre gjensidig.
Dette er ikke huset bare for kjærlighet og vennskap, dette er også huset for krig. Her er vi de åpne krigere og her møter vi åpne konflikter. Tegnet Vekten her er nok et diplomatisk tegn som vil strekke seg langt for å bevare freden, men kommer dette tegnet i ubalanse vil det være hissig og urimelig. Kjærligheten til de vakre ordene blir nå til sårende ord. Ønsket om å bygge opp venner og partnere blir til krig og et ønske om å bryte de ned. I dette huset er Solsiden varm, men skyggene er kalde.
Planeter som befinner seg i dette huset vil søke skjønnhet og balanse. Selv Mars i dette huset vil ønske fred og fordragelighet. I den grad det er mulig vil dette huset være det mest harmonisøkende huset man har. Det finnes, selvsagt, dem som ikke vil ha harmoni – men, det er dette huset som gjelder likevel. Det er i dette huset man skaper konfliktene.
Solen i dette huset har rykte på seg for å være uselvstendig og leve sitt liv gjennom partneren, men det bør ikke være slik. Det virker som om at Solen i dette huset har et sterkt ønske om å utvikle sin identitet via en annen person eller bestevennene sine. Man velger partnere og bestevenner ut fra eget behov for å skinne. «Si meg hvem du omgås, skal jeg si deg hvem du er» – prinsippet er sterkt i dette huset, det samme er «like barn leker best». Der det mangler likhet, forsøker Vektens energi å jevne ut ulikhetene og finne en gylden middelvei.
Det syvende huset representerer våre forventninger i en til en- relasjoner. Tegnet som regjerer i det syvende huset og planetene der viser hvordan vi presenterer oss i disse forholdene og hvordan vi forventer at andre skal behandle oss. I stor grad søkes relasjoner med andre mennesker, slik at personen kan oppleve sine egne tegn og planeter i syvende hus ved å få dem reflektert tilbake av andre mennesker. Dette er ofte grunnen til at det kan være en attraksjon til folk med det tegnet som regjerer deres syvende hus (Descendant). Hvis en personen har Krepsen på sin Descendant, vil de syntes at Krepsen attraktive fordi de opplever sine egne krepsen egenskaper gjennom andre mennesker. Det syvende huset viser en persons måte, ønske og evne til å tiltrekke seg mennesker og knytte seg til dem på en-til- en basis. Dette kan være vennskap, forretningspartnerskap eller kjærlighetsforhold. Derfor handler det syvende huset om flørting, salg, markedsføring, juridiske- og forretningsforhandlinger, samt de rutinemessige forhandlinger og kompromiss som stadig finner sted mellom to personer. Folk med mange planeter i det syvende hus trenger andre mennesker for å fullt ut oppleve seg selv.

 Å oppleve verden og deg selv gjennom en til en- relasjoner er essensen av det syvende huset.
Planeter i 7. hus
Tegn i 7. hus

hus

I.
hus
II.
hus
III.
hus
IV.
hus
V.
hus
VI.
hus
VII.
hus
VIII
hus
IX.
hus
X.
hus
XI.
hus
XII.
hus
HJEM