Vannmannen Sol & Måne

Forskjellen på Vannmannen Sol og Vannmannen Måne

Soltegnet er tydeligere for andre, mens Månetegnet føles mer på innsiden. Dette gjør at en Vannmannen Sol gir en mer overfladisk, utad representasjon av tegnet enn Vannmannen Månen, som har mer dybde og føles mer på innsiden.
Dette er de kloke, gamle besteforeldrene i dyrekretsen, Vannmannen er et utviklet tegn utstyrt med visdom, tålmodighet og selvkontroll. De er nest sist i dyrekretsen, og de er veldig modne, det er bare Fiskene som kommer etter dem, og de ser på Fiskene som litt fortapt og merkelige. Vannmannen holder hodet høyt og har tillit til sine ideer og meninger lik en besteforelder som har levd et fullt liv med erfaringer, og som har lært av erfaringene som igjen har gitt visdom, tålmodighet og klar dømmekraft.
Alle universaltegnene: Skytten, Steinbukken, Vannmannen og Fiskene, tror de er klokere og har bedre dømmekraft enn alle de andre tegnene. Men Vannmannen tar det ett skritt videre, og vet at for at andre skal akseptere deres dom, så må den leveres på en respektfull og hensynsfull måte. Akkurat slik en besteforelder snakker med et barn, så vet Vannmannen hvordan man snakker forsiktig og er tålmodig. Vannmannen stiller ikke krav eller snakker hardt. Vannmannen er jevn og høflig. Likevel, ved å være på denne måten får Vannmannen ett rykte på seg for å være intellektuelle arrogante. Deres rolige, tålmodige og forståelsesfulle væremåte kombinert med den enorme selvtilliten og likegyldige Lufttegn separasjon, kulminerer inn i en person som ofte fremstår som pompøs og arrogant. Dette er ikke Vannmannens intensjon, og det er ikke slik de føler det inne i seg, men det er slik mange oppfatter dem.
Forskjellen mellom Vannmannen- Sol og -Måne har med dybden av disse egenskapene å gjøre. Disse egenskapene gjør at Vannmannen Solen bærer preg av selvtillit, selvkontroll og tålmodighet med en likegyldig separasjon som kan få dem til å virke litt stivbent og avvisende. For det meste er dette på overflaten. Det er deres personlighet, men ikke deres følelsesmessige selv. Disse egenskapene er deres verktøy for å forholde seg til verden og for å navigere gjennom den. De bruker sin selvtillit og separasjon til å kommunisere med mennesker og få det de trenger fra verden. Deres besteforeldre-lignende, utviklede natur gir dem en personlighet som er tålmodig og moden. De vet hvordan de skal holde følelser ute av sine interaksjoner og beslutninger, fordi det kan rote til ting og påvirke dømmekraften. De vet at den beste måten å komme videre og å få det de trenger, er å oppføre seg på en måte som gagner andre så vel som seg selv. For Vannmann Solen, er disse egenskapene ekte, men de er mer som et verktøy de bruker i stedet for en identitet de eier.
Vannmann Månen, derimot, er ekte vare! De har disse egenskapene i kjernen. De føler seg behersket, kloke, selvkontrollerte og løsrevet på deres dypeste plan. Det er som om Vannmannen Månen lever i en boble på himmelen. Deres boble beskytter dem fra alle de dumme og barnslige følelsene hos den menneskelige natur. Og derfra på himmelen får de visdom som kommer av å kunne se alt på en gang. De ser ned på alle de «vanlige» menneskene og vet nøyaktig hva alle gjør rett eller galt, og med glede forklarer de det høflig til dem som vil lytte.
Forskjellen mellom Vannmannen -Sol og -Måne er mest åpenbar når de konfronteres med en følelsesladet person. Vannmannen Månen skyr helt følelsene som vises av personen og unngår det for enhver pris ved å behandle personen på et intellektuelt nivå. De vil tålmodig gi en klok løsning på problemet, og hvis løsningen ikke blir akseptert og følelsene ikke elimineres, kan de til og med erklære at personen er egoistisk eller spiller for å få oppmerksomhet. Hvis dette ikke demper følelsesutbruddet, vil de enkelt bare endre emnet. Hvis det ikke fungerer, er det ikke noe annet valg enn å ignorere personen helt. Vannmannen Månen syntes det er ekstremt vanskelig å forholde seg til andre på et følelsesmessig nivå. De syntes at folk som ikke kan kontrollere følelsene sine er selvopptatte og umodne. Vannmannen Solen vil også tålmodig se etter en intellektuell løsning på personens følelsesmessige problem. De synes også at den følelsesladede situasjonen som er skapt av denne personen, er vanskelig, men de mangler ikke fullstendig evnen til å forholde seg til vedkommende på et følelsesmessig plan. Hvis deres første forsøk på å dempe følelsene ikke fungerer, er de i stand til å gå følelsesmessig inn og hjelpe personen, noe Vannmannen Månen rett og slett ikke er i stand til gjøre.
Vannmannen er standhaftig i sine meninger og begreper om hva som er rett og galt, Vannmannen Solen viser dette i sin smak for ting som mote eller underholdning og Vannmannen Månen viser dette mer i deres dypt rotfestede trosoppfatning eller moral. Men fordi Vannmannen er standhaftig og praktisk talt urokkelig i sin smak, meninger og tro betyr ikke at de prøver å være annerledes eller unike. Det betyr bare at de står ved sin tro uansett hva alle andre mener. Den klassiske beskrivelsen av at Vannmannen prøver å være annerledes, er en forvrengning av Vannmannens ønske om å stå fast ved sin egen tro og aldri tillate å bli påvirket av populære oppfatninger eller andres vurderinger. Det stammer også fra Vannmannens ønske om å bli anerkjent for sitt talent. Noen ganger kan disse talentene være sprø eller merkelige, men deres mål er ikke å være annerledes for moro skyld eller for å underholde folk. Kjernen i tegnet er å være evig tro mot seg selv. Vannmannen fraskriver seg aldri sin egen oppfatning av rett og galt. De er tro mot seg selv og bare seg selv. Hvis en Vannmann har en idé som er ny og unik, vil de forsvare den og fremme den, men de prøver ikke å være unike for unikhetens skyld.
Denne overbevisningen oppleves på et dypere nivå hos Vannmannen Månen enn hos Vannmannen Solen. En Vannmannen Sol vil ha på seg de klærne de ønsker å ha på og høre på den musikken de ønsker å lytte til uavhengig av kritikken de måtte få for det. Vannmannen Månen lytter sannsynligvis mer til kritikken de måtte motta rundt dette og revurderer da sitt mote og underholdnings valg. Vannmannen Månen vil imidlertid aldri fraskrive seg sin moral eller sine ideer mens Vannmannen Solen ikke har så dypt rotfestet trosoppfatning.
Vannmannen Stjernetegn

Forskjellen på Sol & Måne i Tegnene

Væren
Sol & Måne
Tyren
Sol & Måne
Tvillingene
Sol & Måne
Krepsen
Sol & Måne
Løven
Sol & Måne
Jomfruen
Sol & Måne
Vekten
Sol & Måne
Skorpionen
Sol & Måne
Skytten
Sol & Måne
Steinbukken
Sol & Måne
Vannmannen
Sol & Måne
Fiskene
Sol & Måne
HJEM